تبلیغات
حسابداران ایران
✅بیمه پروژه


▪️بیمه عقدی است بین بیمه گر و بیمه گذارکه در آن بیمه گر متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ حق بیمه ، خسارت های ناشی از خطرات مشمول را تا میزان مقرر در بیمه نامه جبران نماید.

▪️بیمه گذار: کارفرما، پیمانکار و در مواردی مشاور است که بر حسب وظایف و مسئولیت های خویش، نسبت به تهیه و خریداری پوشش های بیمه ای لازم اقدام می نماید.

▪️بیمه گر: شرکت های بیمه که طبق قانون بیمه و تاسیس بیمه مرکزی مصوب 1350 تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت دارند و مشخصات آن ها در بیمه نامه قید می شود.

▪️بند(کلوز): شروطی پیوسته که برای گسترش پوشش بیمه نامه یا محدود کردن یا استثنا کردن آنها به کار می رود.

▪️استثنا: خساراتی که اساسا غیر قابل پرداخت است. البته می توان در صورت لزوم با پرداخت حق بیمه بیشتر، موارد استثنا را نیز به پوشش های بیمه ای افزود.

▪️فرانشیز(کسورات): درصد یا مبلغی از هر خسارت است که در عهده بیمه گذار است و میزان آن بر اساس توافق بیمه گر و بیمه گذار است. هدف از برقراری فرانشیز آن است که نفع بیمه گذار را در پیشگیری از خسارت برانگیخته و بیمه گر را نیز از قید تعهدات نسبت به پرداخت خسارت جزئی که هزینه های اداری مربوط به آن ها بیش از ارزش غرامت آنهاست، رها سازد.

▪️بیمه مشترک: بیمه مشترک در صورتی ایجاد می شود که چند شرکت بیمه با یکدیگر قراردادی منعقد نمایند مبنی بر اینکه چنانچه شی موضوع بیمه به کلی تلف شود و یا خسارتی متوجه آن گردد هر یک، با توجه به قرارداد، پرداخت بخشی از خسارت را بر عهده بگیرند.

▪️بیمه مکرر: بیمه ای است که یک خطر یا یک شی را نزد چند شرکت جداگانه بیمه می نمایند. تا در موقع بروز حادثه از چند شرکت جهت رفع خسارت و یا جبران آن استفاده گردد که معمولا برای جلوگیری از سواستفاده، این نوع بیمه منع و یا محدود شده است مگر اینکه کلیه بیمه گران به طور تضامنی خسارت وارده را جبران نمایند.تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 06:25 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تفاوت بین حسابداری و حسابرسی


1⃣ موضوع : موضوع حسابداری تهیه و تنظیم سند حسابداری ، ثبت در دفاتر و بلاخره تهیه صورتهای مالی است، در حالی که موضوع حسابرسی کنترل و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی است.

2⃣ زمان انجام کار : حسابدار به طور معمول فعالیت های مالی و معاملات را به طور روزانه در دفاتر ثبت می کند در حالی که حسابرس به صورت فصلی و یا در پایان سال مالی بررسی های خود را انجام می دهد.

3⃣ تهیه گزارش : حسابرس نسبت به حسابها و صورتهای مالی که رسیدگی کرده گزارش تهیه می نماید در حالی که حسابدار معمولاً گزارش ضمیمه حساب هایی که تهیه کرده است نمی کند.

4⃣ مسئولیت : مسئولیت تهیه صورت های مالی بر عهده هیأت مدیره موسسه مورد رسیدگی می باشد اما مسئولیت حسابرس بسته به اظهار نظرشان نسبت به صورتهای مالی می باشد.

❌نتیجه:
از نکات بالا معلوم می شود که معمولا حسابرسی وقتی به عمل می آید که کار حسابداری پایان یافته باشد و حسابرس حساب هایی را که دیگران تنظیم کرده اند مورد رسیدگی قرار می دهد تا بتواند خود را متقاعدکند که آن حسابها صحیح و مطابق با واقعیت تهیه شده اند.تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 06:24 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
ضرایب قراردادی

ضرایبی که ممکن است به یک قرارداد اعمال شود عبارتند از:
▪️ضریب بالاسری
قیمت های مندرج در فهرست بها شامل دستمزد، نیروی انسانی، قیمت مصالح، هزینه استهلاک ازار کار و ماشین آلات و به عبارتی هزینه های مستقیم کار است و هزینه های کارکنان فنی، اداری و مالی پیمانکار و هزینه ضمانت نامه ها منظور نشده است. در طرح های عمرانی 3/1 و در طرح های غیر عمرانی 43/1 را به عنوان ضریب بالاسری در نظر می گیرند که این دو ضریب به دو قسمت ضریب بالاسری عمومی( هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی، دستمزد نیروی انسانی، سرمایه گذاری یا اجاره دفتر مرکزی نگهداری و استهلاک وسایل و...) و ضریب بالاسری کار ( هزینه تنخواه گردان، هزینه ناشی از قسمت حسن انجام کار هزینه صندوق کارآموزی، هزینه ضمانت نامه حسن انجام کار و..) تقسیم می شود (در بخشنامه سال 88 این ضریب حذف شده). 

▪️ضریب تجهیز کارگاه
برای تجهیز کارگاه  مانند ساخت ساختمان محل اسکان موقت ناظرین، کارفرما و کارگران یا آماده ساختن کارگاه برای شروع عملیات اجرایی پروژه ضریبی به میزان 4( یا 6 درصد در کارهایی که برآورد هزینه اجرای آنها بیش از یک رشته فهرست بها استفاده می شود) به مبلغ اولیه پیمان اضافه می شود، هرگاه حد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه رشته های به کار رفته یکسان نباشد عددی بین 4 تا 6 درصد به تناسب مبلغ برآیند مربوطه به هر یک از رشته ها محاسبه می شود.

▪️ضریب منطقه ای
نرخ های فهرست بها برای کار در تهران است و لذا مناطق دیگر ضرایب مخصوص به خود را دارند (در بخشنامه سال 88 این ضریب حذف شده)

▪️ضریب طبقات
قیمت های فهرست بها جهت کار در طبقه همکف و زیر همکف است برای کار در طبقات بالاتر از همکف و پایین تر از زیر همکف ضریبی در نظر گرفته می شود
▪️ضریب تعدیل آحاد بها برای قراردادهای زیر بنایی
▪️ضریب مربوط به تعدیل مابه التفاوت نرخ آهن آلات و سیمان در قراردادهای زیر بنایی
در قراردادهایی که به صورت تامین مصالح منعقد می شود در صورت افزایش یا کاهش نرخ سیمان یا آهن آلات ضریبی جهت تعدیل قیمت قرارداد در نظر گرفته می شود.

▪️ضریب ارتفاع
قیمت های فهرست بها برای کار در ارتفاع 5/3 متری تدوین شده است و برای کار در ارتفاعات بالاتر ضریبی در نظر گرفته می شود ( در بخشنامه سال 88 حذف شده است)

▪️ضریب پیمان
ضریب پیشنهادی پیمانکار که این ضریب در قالب دو اصطلاح پلوس( افزایش) و مینوس( کاهش) تعریف می شوند. 


برچسب ها: ضرایب قراردادی،  

تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 06:23 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
روش وصول وجه سفته :


1⃣ برای وصول وجه سفته ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نماییم . سپس 2% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود . به عنوان مثال سفته ای که 1/000/000/000 ریال است باید 2000/000 ریال تمبر زده شود و فیش واریزی بانک ، به اداره واخواست داده شود .

2⃣ سفته در گوشه سمت چپ خود دارای عدد می باشد و قید شده سفته تا مبلغ فلان مقدار ریال می باشد و بالاترین وجه چاپ شده فعلاً 50/000/000 ریال است بنابراین چنانچه کسی 2/000/000/000 طلب داشته باشد باید 40 برگ سفته را پر کند و همین باعث می شود هنگام واخواست سفته ، زمان تکمیل فرم را 4 برابر کند حال هر چه قدر عدد بالاتر باشد تعداد سفته های مورد نیاز و زمان مورد نیاز برای تکمیل واخواستنامه بیشتر خواهد شد .

3⃣ برای تهیه سفته از جانب بدهکار هم مستلزم صرف هزینه گزاف می باشد زیرا هر چه قدر ارزش سفته بالاتر باشد میزان بیشتری برای خرید سفته باید پرداخت نمود . در حال حاضر هر یک میلیون تومان ارزش سفته مبلغ 15 هزار تومان خریداری می شود .

4⃣ بعد از واخواست سفته بین 40 روز تا دوماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها ( متعهد ) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد .

5⃣ بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که خواسته خواهان است مبلغ 3% تمبر دادرسی باید ابطال شود لذا مثلاً برای 1/500/000/000 ریال سفته باید 45/000/000 ریال تمبر دادرسی ابطال نمود بنابراین 2% بابت واخواست و 3% تمبر دادرسی خودش رقمی گزاف خواهد بود . ( 5% اصل وجه )

6⃣ سفته را نمی توان به غیر از دادگاه در جای دیگری شکایت نمود ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد ولاغیر . دادرسی هم طبق روال امروزه بسیار کند و طولانی پیش می رود .تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 06:08 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

در بازار سرمایه ایران، صندوق‌ها براساس ترکیب دارایی‌ها به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

:heavy_check_mark:صندوق سرمایه گذاری در سهام:
حداقل ٧٠درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.

:heavy_check_mark:صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت:
حداقل ٧٠درصد از دارایی‌های صندوق در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود.

:heavy_check_mark:صندوق سرمایه گذاری مختلط:
حداقل ٤٠درصد و حداکثر ٦٠ درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.

:eight_spoked_asterisk:مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق:
برخورداری از کارشناسان حرفه ای بازار سرمایه و استفاده از نرم افزارهای مربوطه که امکان مدیریت بهینه پرتفوی را فراهم می‌سازد و فرد با سرمایه گذاری در این صندوق‌ها قادر است با کمترین هزینه از مدیریت حرفه‌ای بهره ببرد.


برچسب ها: صندوق، سرمایه گذاری،  

تاریخ : چهارشنبه 24 شهریور 1395 | 01:18 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:heavy_check_mark:طبق بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران تعریف دارایی های ثابت مشهود به قرار زیر است:

الف - به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات ، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود.

ب - انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

:heavy_check_mark:ویژگی های عمده دارایی ثابت مشهود به شرح زیر است:

۱- ماهیت فیزیکی و مشهود دارند.

۲- به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده اند.

۳- دارای عمر مفید نسبتا طولانی بوده و منافع اقتصادی آنها مربوط به بیش از یک دوره مالی است.

۴- در عملیات به طور مستمر مورد استفاده قرار می گیرد.

:heavy_check_mark:طبقه بندی داراییهای ثابت مشهود بر حسب ماهیتی که دارند:

۱- دارایی های استهلاک پذیر مانند ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات که دارای عمر اقتصادی محدود می باشند و در اثر استفاده و گذشت زمان فرسوده شده و از ارزش آنها کاسته می شود از این رو طبق اصل تطابق هزینه ها با درآمد بهای تمام شده این گونه دارایی ها طی عمر مفید آنها به خدمات یا محصولات تولید شده تخصیص می یابد.

۲- دارایی های استهلاک ناپذیر مانند زمین که معمولا دارای عمر اقتصادی نا محدود است.

۳- دارایی های نقصان پذیر مانند معادن و جنگل ها ، مراتع و سایر منابع

:heavy_check_mark:حسابداری دارایی ثابت مشهود:

۱-شناخت(اولیه ، مخارج بعدی ، تجدید ارزیابی)

۲-استهلاک

۳-کاهش ارزش

۴-واگذاری و کنارگذاری
مخارج مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود و نامشهود تنها زمانی به عنوان دارایی شناسایی می شود که:

الف) جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد.

ب) بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد.

:heavy_check_mark:داراییهای ثابت باید به بهای تمام شده ثبت گردند که متشکل اند از:

الف) قیمت خرید که شامل عوارض گمرکی و مالیات های غیر قابل استرداد خرید پس از کسر تخفیفات تجاری است.

ب) هر گونه مخارج مرتبط مستقیمی که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری متحمل می شوند.

ج) برآورد اولیه مخارج پیاده سازی و برچیدن دارایی و بازسازی محل نصب آن بابت تعهدی که در زمان تحصیل دارایی یا در نتیجه استفاده از دارایی طی یک دوره خاص برای مقاصدی غیر از تولید طی آن دوره تقبل می شود. با توجه به اینکه چنین مخارجی در آینده واقع می شود ، تعهد مرتبط با آن باید بر اساس ارزش فعلی آن در زمان تحصیل دارایی شناسایی شود و به حساب بدهی منتقل شود.تاریخ : چهارشنبه 24 شهریور 1395 | 01:15 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
:
چه کسانی مشمول مالیات هستند ؟

:one: کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

:two: هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

:three: هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

:four: هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

:five: هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : چهارشنبه 24 شهریور 1395 | 01:14 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:heavy_check_mark:سیستم اتوماسیون اداری
:heavy_check_mark:سیستم اموال و داراییهای ثابت
:heavy_check_mark: سیستم امورقراردادها
:heavy_check_mark: سیستم انبار
:heavy_check_mark: سیستم باسکول و توزین
:heavy_check_mark: سیستم بودجه و اعتبارات
:heavy_check_mark:سیستم پرسنلی و حقوق و دستمزد

:heavy_check_mark:سیستم حسابداری
:heavy_check_mark:سیستم خرید و تدارکات
:heavy_check_mark:سیستم خزانه داری
:heavy_check_mark:سیستم صادرات
:heavy_check_mark:سیستم فروش و سفارشات
:heavy_check_mark:سیستم کنترل کیفیت
:heavy_check_mark:سیستم لجستیک
:heavy_check_mark:سیستم فنی و مهندسی
:heavy_check_mark:سیستم نگهداری و تعمیرات

:heavy_check_mark:سیستم واردات
:heavy_check_mark:سیستم وام و رفاه
:heavy_check_mark:سیستم تضمین کیفیت
:heavy_check_mark:سیستم وام و تسهیلات
:heavy_check_mark:سیستم مدیریت تولید
:heavy_check_mark:سیستم مدیریت سهام
:heavy_check_mark:سیستم ارزیابی عملکرد
:heavy_check_mark:سیستم امور سرمایه گذاری
:heavy_check_mark:سیستم آموزش
:heavy_check_mark:سیستم حســابداری مدیریت
:heavy_check_mark:سیستم کارتابل پرسنلی
:heavy_check_mark:سیستم BI
:heavy_check_mark:سیستم BPMS

تاریخ : چهارشنبه 24 شهریور 1395 | 01:12 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

تم متحرک پاورپوینت «چرخ صنعت»

قالب متحرک پاورپوینت «چرخ صنعت»

قالب متحرک بسیار زیبای پاورپوینت با نام «چرخ صنعت» 

با اجرای فایل پاورپوینت چرخ دنده های قالب پاورپوینت شروع به حرکت میکنند.

تاریخ : جمعه 19 شهریور 1395 | 08:22 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:large_blue_circle:کالاهای معاف:

:one:محصولات کشاورزی فراوری نشده

:two:دام و طیور زنده،آبزیان،زنبورعسل و نوغان(کرم ابریشم)

:three:انواع کود،سم،بذر و نهال

:four:آرد خبازی،گوشت،قند،شکر،برنج،حبوبات و سویا،شیر،پنیر،روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان

:five:کتاب،مطبوعات،دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ،تحریر ومطبوعات

:six:اموال غیر منقول(زمین،ساختمان و..)

:seven:انواع دارو،لوازم مصرفی درمانی

:eight:فرش دستباف

:nine:خوراک دام و طیور

:keycap_ten:رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه

:one::one:اقلام با مصارف صرفا دفاعی و امنیتی

:red_circle:خدمات:

:one:خدمات درمانی(انسان،حیوان وگیاهی)وخدمات توان بخشی و حمایتی

:two:انواع خدمات پژوهشی و آموزشی

:three:خدمات بانکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس

:four:خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای،ریلی،هوایی و دریایی

:five:خدمات مشمول مالیات بر درامد حقوق،موضوع قانون مالیاتهای مستقیمطبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : دوشنبه 8 شهریور 1395 | 10:42 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
 حسابداری از دید دانشجوی حسابداری 

برگه انتخاب واحد : تراز افتتاحیه
ژتون غذا : سهام بی نام
واحدهای پاس نشده : موجودی پایان دوره
ازدواج : ثبت دو طرفه
کارنامه : تراز اختتامیه
ازدواج مجدد : ثبت اصلاحیطبقه بندی: طنز حسابداری، 
برچسب ها: طنز حسابداری،  

تاریخ : جمعه 22 مرداد 1395 | 05:12 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
اظهار نامه اصلاحی :

 به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد”

بنابراین به منظور وحدت رویه اجرائی مقرر می گردد:
۱- با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه، هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود.

۲- چنانچه مؤدی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد، در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر، ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مؤدی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۲۶ قانون مذکور قابل قبول خواهد بود.طبقه بندی: مالیات، 
برچسب ها: اظهار نامه اصلاحی،  

تاریخ : جمعه 15 مرداد 1395 | 09:13 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

 ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم / 

 عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰% مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود .

 عدم تسلیم اظهارنامه توسط سایر مودیان مالیاتی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مالیات متعلق خواهد بود .

در اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا می باشد برابر ماده ۱۹۲ اصلاحی جریمه مذکور برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ۳۰% مالیات متعلق و برای سایر مودیان ۱۰% مالیات متعلق ( کلاً غیر قابل بخشش ) تصویب شده است

طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : جمعه 8 مرداد 1395 | 10:28 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تفاوت علی الحساب و پیش پرداخت در چیست؟
جواب :
برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح زیل بیان شده است :

ماده 28 _ پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده 29 _ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد .

در کل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد .


تاریخ : شنبه 26 تیر 1395 | 09:10 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

۱مربوط بودن :

ارائه اطلاعات مربوط ،تصمیم گیرندگان را در اخذ تصمیمات منطقی یاری میدهد. و از بروزابهام و سردرگمی دربررسی و سردرگمی در بررسی و مطالعه اطلاعات مالی جلوگیری میکند.

مربوط بودن یک ویژگی نسبی است و محتوای آن به استفاده کنندگان اطلاعات مالی و خواستهای آنان بستگی دارد.

بطور کلی مربوط بودن را میتوان تاثیرگذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیمات استفاده کننده گان در مورد نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی اثرات رویدادهای فعلی و آتی یا تایید یا تعدیل انتظارات قبلی تعریف کرد.

ویژگی مربوط بودن اطلاعات مالی ،مبتنی است بر مفاهیم زیر:

الف ( اهمیت؛ و آن یک مفهوم نسبی است که کیفیت و کمیت آن ازطریق میزان تاثیری که اطلاعات حسابداری بر تصمصم گیریها دارد ارزیابی و تعیین میگردد.

بطورکلی میتوان گفت :

بنا براصل اهمیت ،رعایت دقیق مفاد وضوابط استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در مورد مبالغ فاقد اهمیت الزامی نیست.

ب) به موقع بودن ؛ به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطلاعات مالی اشاره دارد.

اطلاعات مالی نمیتواند مربوط محسوب شود مگر این که به موقع باشد.یعنی در زمان مناسب در اختیار استفاده کنندگان قرارگیرد.

زمان ارائه اطلاعات ، سودمندی اطلاعات ارائه شده را تعیین میکند و افشای به موقع اطلاعات مربوط ، مانع بی خبری از اطلاعات مهمی میشودکه ممکن است چشم انداز آتی واحد تجاری را کاملا تغییر دهد.

ج ) رجحان محتوا برشکل ؛ درحسابداری و گزارشگری مالی برمحتوای اقتصادی عملیات و رویدادها تاکید میشود،هرچندشکل عملیات و رویدادها مغایر با محتوای آنها باشد ونحوه عمل دیگری را ایجاب کند.

مثلا درتعریف دارائیها به منافع آتی بیش ازمالکیت قانونی اهمیت داده شده است . طبقه بندی اقلام تحصیل شده دراجاره های بلند مدت(اجاره بشرط تملیک)بعنوان دارایی مبتنی بر رجحان محتوا بر شکل است حسابداران وحسابرسان هنگام برخوردبا معاملات با اشخاص وابسته نیزباید بر محتوای این گونه معاملات ونه شکل قانونی آنها ،توجه کنند.

د) قابل فهم بودن؛ اطلاعات مالی باید برای اشخاصی که دانش متعارفی از حسابداری دارند قابل فهم و استفاده باشد.

درتهیه صورتهای مالی باید از بکارگیری اصطلاحات مبهم و نامانوس پرهیزشود.

ه ) افشای کامل ؛ افشاء بعنوان یکی از اصول اساسی حسابداری و یکی از کیفیات مرتبط یا ویژگی مربوط بودن اطلاعات مورد بحث قرار میگیرد.

       اطلاعاتی که ویژگیهای لازم را برای انعکاس درمتن صورتهای مالی ندارند ، نظیر اطلاعات غیرکمی و توصیفی را میتوان ازطریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا کرد.

۲- قابلیت اتکاء:

به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کننده گان میتوانند بر اندازه گیریهای گزارش شده درصورتهای مالی اساسی داشته باشند.

اما بعلت وجود تضاد بین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری ،اگرچه یک اندازه گیری ممکن است ازقابلیت اتکای زیادی برخوردار باشد ولی از لحاظ نیازهای استفاده کننده گان مربوط محسوب نشود.

همانگونه که مربوط بودن بعنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی یک واقعیت است که باید مد نظرقرارگیرد.قابلیـت اتکای اطلاعات مالی نیزیک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعــات مالی محسوب میشود.

لذا حسابداران باید بر اســــاس قضاوت حرفه ای خود بین این ویژگیهای کیفی متضاد تعادل برقرارسازند.

۳- قابلیت مقایسه :

سرمایه گذاران و اعتـباردهندگان بدلیل داشتن امکانات و فرصتهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار گوناگون جهــت تصمیم گیری گاهی برمبنای مقایسه عملکرد واحد تجاری مورد نظر درطول زمان (چــنـدین سال)یا عملکرد چندین واحد تجاری برای دوره یا دوره های زمانی یکسان اتخاذ میشود. 

این مقایسه هـنــــگامی مفهوم خواهد بود که اطلاعات ارائه شده کیفیت (قابلیت مقایسه ) را دارا باشند. 

 

ویژگی قابلیت مقایسه مبتنی است بر : 

 الف) رعایت یکنواختی که به قابلیت مقایسه اطلاعات ارائه شده واحدتجاری در طول زمان اشاره دارد. 

استفاده کـــنــنــدگــان صورتهای مالی با مقایسه عملکرد یک واحد تجاری درسالهای مختلف میتوانند روندها را شناسایی و با توجه به نتایج گذشته وضعیت آتی را پیش بینی نمایند. 

این مقایســه هنــگــامــی مــفـهوم و معتبرخواهد بود که واحد تجاری روشهای اندازه گیری مشابهی  را در سالهای مختلف بطور یکنواخت بکارگرفته باشد. 

بکارگیری یکنواخت اصول و رویه های حسابداری و استفاده از اطلاعات یکسـان کیـفــیت (قابلیت مقایسه )اطلاعات ارائه شده را بالا میبرد. 

 مثلا؛ استفاده ازروش اولــیـن صادره از آخرین واره در سال اول و اولین صادره از اولین وارده درارزشـیـابـی مـوجـودی مواد اولیه سود گزارش شده دوسال اول بدلیل عدم رعایت یکنواخـتی دربکارگیری روش ارزشــیابی موجودی مواد اولیه به احتمال زیاد قابـل مقایسه نخواهد بود.  

رعـایت یکنواختی به مفهوم این نیست که باانتخاب و اعمال یک رویه مشخص توسط واحد تجاری امکان تغییر آن وجود نداشته باشد. 

تغییردراصول و رویه های حســابــداری واکنــشی اسـت درمقــابــل تغییردرمحیط عملکرد حسابداری . وجــود رویــه هـا و روشـهـای مـتـنوع حسابداری و امکان انتخاب ازمیان آنها میتواند واحد تجاری را درارائه اطلاعات مربوط کمک کند.

 تغییر در روشهای مورد استفاده حسابداری در ارائه شفافتر وضعیت مالی یا نتایج عملیات و گردش وجوه نقد ضرورت پیدا میکند. 

 ب) همسانی رویه ها : که به قابلیت مقایسه نتایج گزارش شده بین دو یا چند واحد تجاری در مقطع یا مقاطع زمانی یکسان اشاره دارد.  

فرضا استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده دریک واحد تجاری جهت ارزشیابی موجودی مواداولیه و استفاده از روش اولین صادره ازآخرین وارده درواحد تجاری مشابه درهمان صنعت جهت گزارش سود دو واحد مزبوراحتمالا قابل مقایسه نخواهد بود. 

 تنوع روشهای پذیرفته شده درزمینه های مختلف برای اندازه گیری رویدادها و وضعیتهای مشابه نظیرارزشیابی موجودیها و محاسبه استهلاک ُ قابلیت مقایسه بین واحدهای تجاری را تضعیف میکند.وتصمیم گیری سرمایه گذاران یا اعتبار دهندگان را با مشکل مواجه میکند.تاریخ : پنجشنبه 24 تیر 1395 | 01:13 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تعداد کل صفحات : 12 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.