تاریخ : سه شنبه 27 آبان 1399 | 01:24 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات


:small_blue_diamond: ماده ۱۹۰؛ تبصره ۱- مؤدیانی كه به تكالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده‌اند در موارد مذكور در مادة (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

:small_blue_diamond: همچنین، در صورتی كه این‌گونه مؤدیان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
برچسب ها: قانون مالیات، ماده 190،  

تاریخ : سه شنبه 21 آبان 1398 | 11:30 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

پیش‌نیازهای ورود به بازار کار حسابداری

اگر می‌خواهید شانس بیشتری را برای ورود به بازار حسابداری داشته باشید و یا به صورت حرفه‌ای کار کنید و درآمد بیشتری به دست آورید، باید مهارت و پیش‌نیازهایی را فرا گیرید.

هفت مهارت که باید یک حسابدار به صورت حرفه‌ای قبل از ورود به بازار کار داشته باشد، عبارتند از:

۱٫ داشتن دانش و تجربه در زمینه استانداردها و اصول پایه رشته حسابداری (کارآموزی، یکی از بهترین شیوه‌های کسب تجربه است)،

۲٫ آشنایی با نرمافزارهای ICDL و اینترنت،

۳٫ اکسل یکی از مهمترین ابزارهایی است که یک حسابدار باید با آن آشنا باشد،

۴٫ تسلط به قوانین مالیاتی،

۵٫ تسلط به قوانین تأمین اجتماعی و قوانین کار،

۶٫ ایجاد رزومه و مستندسازی،

۷٫ مهارت‌های ارتباطی.


برچسب ها: حسابداری،  

تاریخ : پنجشنبه 7 شهریور 1398 | 09:18 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

روژه اکسل حقوق و دستمزد طبق قوانین سال 1397 فرمول بندی شده

با استفاده از این فایل اکسل به راحتی می توانید تمام محاسبات حقوق و دستمزد از جمله مالیات و بیمه را به راحتی و به صورت خودکار داشته باشید.

اکسل حقوق و دستمزد


برچسب ها: حقوق و دستمزد97،  

تاریخ : چهارشنبه 10 مرداد 1397 | 05:02 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
صورتحساب فروش موردقبول دارایی چند نوع است ؟

صورتحساب نوع اول :این صورتحساب باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب موردتاریخ وحداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی فروشنده وخریداربا ذکرمشخصات کالا یا خدمات مقدار ومبلغ ان باشد.

صورتحساب نوع دوم :صرفا درموارداستفاده ازسامانه صندوق فروش صادر میشودوباید دارای شماره سریال ماشینی تاریخ وحداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی فروشنده با ذکرمشخصات کالا یا خدمات مقدارومبلغ ان باشد.

تاریخ : شنبه 12 اسفند 1396 | 01:23 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

1. حساب جاری شرکاء چیست؟

حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد.

2️⃣ موارد استفاده از حساب جاری شرکاء

حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار می باشد. بدین معنی که یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای دریافتنی و یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای پرداختنی تعریف می گردد.در واقع در بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری شرکت به سهامداران است و بدهکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری سهامداران به شرکت است.

این حساب یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت وشرکاء را نشان می دهد.

چند نمونه از اسناد حسابداری:

هنگام دریافت پول از سهامدار (مثال: واریزی توسط آقای مرادی به حساب بانک ملی شرکت)

بانک ریالی / بانک ملی *

جاری شرکاء / آقای مرادی *

هنگام پرداخت پول به سهامدار (مثال: پرداخت به آقای مرادی از حساب بانک ملی شرکت)

جاری شرکاء / آقای مرادی *

بانک ریالی / بانک ملی *

3️⃣ ثبت های غیر مجاز با حساب جاری شرکاء

از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیتهایی مانند وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها وهمچنین انجام هزینه ها استفاده کرد به عبارت دیگر ثبت های ذیل از طریق جاری شرکاء غیر مجاز می باشد.

هزینه ها *

جاری شرکاء *

خرید *

جاری شرکاء *

جاری شرکاء *

حسابهای دریافتی *

حساب پرداختی *

جاری شرکاء *

تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 1396 | 02:18 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
ثبت حسابداری صندوق
:diamonds: از آنجا که حساب صندوق جزء دارایی هاست افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود .
افزایش در سمت راست معادله اساسی حسابداری( دارایی ها) بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود.افزایش در سمت چپ معادله اساسی حسابداری( بدهی ها و سرمایه) بستانکار و کاهش آن بدهکار می شود.

:o: برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

:mega: مثال 1 : موسسه آریا در تاریخ 1388/2/1 مبلغ 480.000 ریال به صورت قرض از موسسه توانا دریافت کرد .ثبت این رویداد در دفتر روزنامه موسسه آریا و موسسه توانا به صورت زیر است:
تاریخ شرح بدهکار بستانکار
88/2/1 صندوق 480.000
حسابهای پرداختنی
بابت دریافت قرض از موسسه توانا 480.000

همانطور که ملاحظه می شود با توجه به اینکه موسسه آریا وجه نقد دریافت کرده است حساب صندوق در موسسه آریا افزایش یافته است؛ لذا بدهکار شده است.همچنین با توجه به اینکه موسسه توانا وجه نقد پرداخت کرده حساب صندوق در موسسه توانا کاهش یافته لذا بستانکار شده است.

:o: کنترل مانده واقعی صندوق با دفاتر و ثبت مغایرات مربوطه

با توجه به اینکه ممکن است دریافت ها و پرداخت های متعدد توسط صندوقدار به اضافه یا کسر دریافت منجر گردد؛ لازم است به طور مرتب مانده وجه نقد موجود در صندوق یا مانده حساب صندوق در دفتر کل مقایسه شود تا هرگونه اضافه یا کسر صندوق کشف گردد و مورد بررسی قرار گیرد.

در بسیاری از موسسات مبالغی را هر ماه به صندوقداران به عنوان فوق العاده کسر صندوق پرداخت می کنند و به این ترتیب کسور جزئی صندوق که معمولا ناشی از عدم دریافت پول خرد است به عهده صندوق دار خواهد بود. اما با وجود این موسساتی نیز هستند که کسری یا اضافات صندوق را در حسابی به نام حساب (کسور و اضافات صندوق) ثبت می کنند.

زمانی که در صندوق کسری ایجاد شود حساب کسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی که صندوق با اضافه موجه شود حساب کسور و اضافات صندوق بستانکار می شود.برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید:

:mega: مثال 2:جمع فروش های نقدی فروشگاه کورش در تاریخ 1388/7/25 مبلغ 4.867.500 ریال و وجه نقد وصول شده در آن روز 4.866.000 ریال است. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامه فروشگاه کورش.

تاریخ شرح بدهکار بستانکار
88/7/25 صندوق 4,866.000
کسور و اضافات صندوق 1,500
فروش 4,867.500
بابت فروش کالا

:mega: مثال 3: جمع فروش های نقدی فروشگاه کورش در تاریخ 1388/7/26 مبلغ 3.977.400 ریال و وجه نقد وصول شده در آن روز 3.979.000 ریال است. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامه فروشگاه کورش:

تاریخ شرح بدهکار بستانکار
88/7/26 صندوق 3,979.000
کسور و اضافات صندوق 1,600
فروش 3,977.400
بابت فروش کالا

هرگاه حساب کسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای مانده بدهکار باشد یک هزینه تلقی می شود و چنانچه دارای مانده بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته شوند.

زمانی که در صندوق کسری ایجاد شود؛ حساب کسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی که صندوق با اضافه مواجه شود حساب کسور و اضافات صندوق بستانکار می شود.

هرگاه حساب کسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای مانده بدهکار باشد یک هزینه تلقی می شود و چنانچه دارای مانده بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته شود.


تاریخ : دوشنبه 16 بهمن 1396 | 01:48 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

ملی کردن بانکداری

خلق پول نوعی رانت (امتیاز ویژه) است و از جهت رانت بودن باید به مصارف عمومی و اولویت‌های ملی رسیده و سودجویی شخصی از محل آن صورت نپذیرد. گرچه بدیهی است هر فرد یا نهاد چه بانک و غیربانک محق‌اند که از موجودی پیشینی پول خود در چارچوب قانون در جهت بیشینه سازی سود شخصی خود بهره گیرند، اما اتکا به خلق پول در تعقیب منافع شخصی چیزی جز خصوصی کردن یک حق عمومی و آشکارترین نوع رانت خواری نیست. لذا حق خلق پول زمانی ملی شده است که هر واحد پول جدیدی که به سیستم وارد شده و بر حجم پایه پولی یا نقدینگی اضافه میکند، صرف اهداف و فعالیت‌هایی شود که ذی نفع آن عموم مردم هستند.

اینکه ساز و کار تحقق این مقصود و حاکم شدن این رویه چگونه باشد، فارغ از نگاه‌های ساده شده به نقش دولت و بخش خصوصی موضوعی مهم و مستلزم طراحی دقیق و عزم ملی برای بازپس‌گیری این حق عمومی است.

به عنوان مثال آیا بانک قدرت خلق پول داشته باشد یا تمام خلق پول جدید توسط بانک مرکزی(حاکمیت) صورت پذیرد؛ یا اینکه عاملیت این فرآیند (نحوه عملگری بانک‌ها) از حیث تصدی دولت یا بخش خصوصی و ترکیب دولت-بازار چگونه باشد، پرسش‌های اساسی است که می بایست با پذیرش این حق عمومی به عنوان پیش فرض مورد مداقه قرار گیردتاریخ : دوشنبه 2 بهمن 1396 | 10:14 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

((*:book:*تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی*:book:*))

:point_left:هر سه ماه یکبار فهرست معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م تکمیل و در موعد مقرر قانونی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلان داشته ارسال گردد

:point_left:اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده مربوط به هر دوره ( فصل ) تکمیل و در وقت مقرر - ۱۵ روز پس از پایان فصل - تسلیم و مالیات و عوارض متعلقه ابرازی پرداخت گردد

:point_left:فهرست مالیات بر حقوق کارکنان برای هر ماه تنظیم و در موعد مقرر ( حداکثر تا پایان ماه بعد ) ارسال و همزمان مالیات متعلقه واریز گردد

:point_left:اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سالانه خود ، موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تنظیم و از طریق سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ، تسلیم و مالیات ابرازی متعلقه نیز پرداخت گردد

:point_left:در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک جهت رسیدگی به هر یک از تکالیف فوق ، دفا‌تر قانونی ( که طی سال مالی برابر اسناد حسابداری تنظیمیِ متکی به مدارک حساب تحریر شده است ) و اسناد و مدارک موردنیاز به گروه رسیدگی مالیاتی مربوط ارایه شودتاریخ : پنجشنبه 14 دی 1396 | 11:42 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

در آمریکا با چک برگشتی چه می‌کنند؟؟

در آمریکا وقتی چک برگشت می خورد، اولین کار بانک جریمه کردن 2 طرف است! یعنی هم بدهکار و هم طلبکار را جریمه می کنند.

منطق جریمه کردن طلبکار این است که می گویند نباید از فردی که امکان پرداخت مبلغ چک را نداشته، چک می گرفتی! اول باید بررسی می کردی که این طرف می تواند چنین مبلغی را پرداخت کند یا خیر، بعد از او چک می گرفتی!

توضیح: متاسفانه در کشور ما، مسئولین نادان بانک ها هیچ حقی برای شخص گیرنده چک برای دانستن سابقه عملکرد مالی صادرکننده چک قائل نیستند و همین عامل موجب افزایش بی اعتمادی در فضای کسب و کار شده است. به عبارتی خود بانکی ها مانع بررسی عملکرد مالی صادرکننده چک شده اند.
تاریخ : جمعه 1 دی 1396 | 12:38 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
شادروان دکتر حسابی

:white_check_mark:یک روز از پدرم پرسیدم فرق بین عشق و ازدواج چیست؟
روز بعد او کتابی قدیمی آورد و به من گفت این برای توست. با تعجب گفتم : اما این کتاب خیلی با ارزش است، تشکر کردم و در حالیکه خیلی ذوق داشتم تصمیم گرفتم کتاب را جایی دنج بگذارم تا سر فرصت بخوانم، چند روز بعد پدرم روزنامه ای را آورد، نگاهی به آن انداختم و بنظرم جالب آمد که پدرم گفت این روزنامه مال تو نیست، برای شخص دیگریست و موقتا میتوانی آن را داشته باشی، من هم با عجله شروع به خواندنش کردم که مبادا فرصت را از دست بدهم، در همین گیر و دار پدرم لبخندی زد و گفت : حالا فهمیدی فرق عشق و ازدواج به چیست؟ در عشق میکوشی تا تمام محبت و احساست را صرف شخصی کنی که شاید سهم تو نباشد اما ازدواج کتاب با ارزشیست که به خیال اینکه همیشه فرصت خواندنش هست به حال خود رهایش میکنی


تاریخ : پنجشنبه 27 مهر 1396 | 11:43 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

تنوع‌بخشی

♦️ تنوع‌بخشی (Diversification) یک اصطلاح مالی که است و به کنشی از سرمایه‌گذاران گفته می‌شود که با خرید سبد سهام دارایی‌هایی که همبستگی پایینی دارند، خطرپذیری را کاهش می‌دهند. در سبدهای سهام به‌اندازهٔ کافی بزرگ، خطر بازگشت سرمایه تنها به خطر دارایی‌های جداگانه وابسته نیست بلکه از هم‌وردایی خطرها تأثیر می‌پذیرد.

♦️ زمانی که تنوع‌بخشی و کاهش خطرپذیری از به دلیل هزینه‌هایی که در پی دارد برای هر یک از سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد، این کار به واسطهٔ شرکت‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد. در این روش سرمایه‌گذار در یک صندوق مشترک سرمایه‌گذاری می‌کند و این صندوق مشترک سرمایه‌های جذب‌کرده‌اش را در سهام شرکت‌های متنوعی سرمایه‌گذاری می‌کند تا خطرپذیری‌اش کاهش یابد. این در حالی است که انجام این کار برای سرمایه‌گذارانی که سرمایهٔ کمی دارند دشوار خواهد بود چراکه آن‌ها سرمایهٔ کافی برای خرید سهام شمار زیادی از شرکت‌ها را ندارند.تاریخ : چهارشنبه 26 مهر 1396 | 02:52 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

تعداد سهامداران بورس

سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، آخرین آمار مربوط به تعداد کدهای سهامداران حقیقی ثبت شده را تا تاریخ سوم مردادماه منتشر کرد. تعداد سهامداران حقیقی بورس براساس کدهای فعال به دومیلیون و ۴۴۱ هزار و ۳۳۵ رسید. براساس آمار منتشره از سوی سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، تعداد کدهای حقیقی دارای سهام دومیلیون و ۸۸۸ هزار و ۱۸۹ است.تاریخ : یکشنبه 23 مهر 1396 | 12:45 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

سپر مالیاتی بدهی (Debt tax shield)

سپر مالیاتی بدهی عبارت است از این واقعیت که هزینه‌های بدهی مالیات‌کاه (کم کننده مالیات) است. یعنی، قبل‌از پرداخت مالیات از سود، هزینه‌های بهره کم می‌شود. بنابراین، به‌دلیل وجود هزینه‌های بهره، مالیات کمتر پرداخت می‌شود. سپر مالیاتی بهره وام تنها راه کاهش بار مالیاتی شرکت نیست. وجود سپرهای مالیاتی غیربدهی راه دیگر (و احتمالاً سهل‌تر) برای کاهش مالیات بر درآمد شرکت می‌باشد. درواقع سپرهای مالیاتی غیربدهی متعددی وجود دارد، مانند استهلاک نزولی و معافیت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش مالیات به‌واسطه استهلاک نزولی و معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری، جایگزینی برای منافع مالیاتی حاصل از استقراض است. بنابراین، بنگاه‌های دارای سپر مالیاتی غیربدهی بزرگ‌تر، بدهی کمتری را در ساختار سرمایه خود به‌کار می‌گیرند. در ایران، فعالیت در مناطق محروم و نیز اشتغال به صادرات و امور هنری سپر مالیاتی دارد.تاریخ : چهارشنبه 19 مهر 1396 | 04:21 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:large_blue_circle: اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک

۱- کلیه ی وجوه نقد منعکس در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است.(هدف اثبات وجوه )

۲- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود ؟ بوده (هدف اثبات مالکیت)

۳- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه متکی به اسناد ومدارک مثبته و برطبق استانداردهای حسابداری منعکس گردیده باشد .(هدف ارزشیابی و کامل بودن)

۴- مبالغ مندرج در ترازنامه به نحو صحیح و طبقه بندی و افشاء شده است .(هدف اثبات افشاء وارائه)

:small_blue_diamond: نکته:
حسابرسان در رسیدگی به حساب موجودی نقد وبانک و همچنین در سایردارایی ها می بایست توجه داشته باشند که نمی بایست دارایی ها بیش از واقع در حسابها و صورتهای مالی نشان داده شود و از آنجایی که ؟ ذاتی موجودی نقد بانک بیشتراز سایر دارایی ها می باشد لذا از حساسیت خاصی در رسیدگی ها برخوردار است.
حسابرسان برای رسیدن به اهداف فوق الذکر حساب موجودی نقد و بانک را می بایست طبق برنامه ی حسابرسی موجودی نقد وبانک به مرحله ی اجرا در آورند تا ادعاهای مدیریت به شرح فوق را اثبات نمایند.


تاریخ : شنبه 15 مهر 1396 | 05:30 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تعداد کل صفحات : 19 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic