بستن حسابها : #آموزش #خلاصه بستن حسابهاى موقت : در توالى مراحل حسابدارى بستن حسابهاى موقت است . چون تمام ثبت هاى دفتر كل باید متكى به ثبت هاى دفتر روزنامه باشد ، از این رو ، عملیات مربوط به بستن حسابها ابتدا در دفتر روزنامه ثبت و سپس به دفتر كل نقل مى شود . بستن حسابهاى درآمد ، حسابهاى درآمد مانده بستانكار دارند ، نتیجتا در ستون بستانكار بخش سود و زیان كاربرگ منعكس شده اند . بستن حسابهاى درآمد به معناى انتقال مانده بستانكار این حسابها به حساب خلاصه سود و زیان است . بدین منظور ، در دفتر روزنامه حسابهاى درآمد بدهكار و معادل جمع باقیمانده بستانكار حسابهاى مزبور ، حساب خلاصه سود و زیان بستانكار مى شود . بستن حسابهاى هزینه ، حسابهاى هزینه مانده بدهكار دارند و نتیجتا در ستون بدهكار بخش سود و زیان كاربرگ منعكس شده اند . بستن حسابهاى هزینه به معناى انتقال مانده بدهكار این حسابها به حساب خلاصه سود و زیان است . بدین منظور ، حسابهاى هزینه در دفتر روزنامه بستانكار و معادل جمع مانده بدهكار حسابهاى مزبور ، حساب خلاصه سود و زیان بدهكار مى شود . بستن حساب خلاصه سود وزیان ، پس از اینكه حسابهاى درآمد و هزینه بسته شد و مانده آنها به حساب خلاصه سود و زیان انتقال یافت ، مانده حساب خلاصه سود و زیان ، منعكس كننده سود و زیان خالص است كه باید با سود و زیان خاص مندرج در كاربرگ مساوى باشد . در این مرحله سود یا زیان خالص از حساب خلاصه سود و زیان به حساب سرمایه انتقال مى یابد( در بررسى حسابدارى شركتهاى سهامى و تضامنى در اصول حسابدارى دات کام 2 گفته خواهد شد كه مانده حساب خلاصه سود و زیان به حساب سود قابل تقسیم انتقال مى یابد و مراحل تقسیم سود در این حساب بر سود ویژه سال مالى انجام خواهد شد) . بستن حساب برداشت ، همانگونه كه مى دانیم برداشت پول یا سایر دارائیها توسط صاحب سرمایه ، هزینه موسسه به حساب نمى آید ، بنابراین ، نقشى در تعیین سود خالص دوره مالى ندارد . چون برداشت توسط صاحب سرمایه ، هزینه محسوب نمى شود ، از این روج به جاى این كه به حساب خلاصه سود و زیان بسته شود مستقیما به حساب سرمایه انتقال مى یابد . 2⃣بستن حسابهاى دائمى : در برخى از كشورها ، از جمله ایران ، طبق قوانین و مقرارت جارى ، استفاده از دفاتر ناتمام سال یا سالهاى قبل براى ثبت عملیات مالى سال بعد ممنوع است و موسسات مكلفند براى هر سال دفاترى جدید جهت نگاهدارى حسابهاى خود ثبت و پلمپ نمایند( ماده 17 و بند "س" ماده 20 آئین نامه اجراى تبصره یكم ماده 95 قانون مالیاتهاى مستقیم) . نقل مستقیم مانده حسابهاى دائمى از یك سال به سال بعد عملى نیست و براى این كار از دو حساب واسط یا واسطه به نامهاى تراز اختتامى و تراز افتتاحى براى نقل مانده همان حسابها به دفاتر سال بعد بكار مى رود.

تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1396 | 04:38 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات


توافق با اداره امور مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.
بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.

نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.

شورای عالی مالیاتی

هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.

هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر

این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.
لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1396 | 11:03 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

کسب و کارهایی که بزودی نابود می‌شوند: چه بخواهیم چه نخواهیم در آینده نزدیک برخی از مشاغل حذف و یا محدود خواهند شد و در عوض کسب و کارهای نوظهور از راه خواهند رسید. اگر امروز به فکر نباشیم ،فردا دیر خواهد بود.

مشاغلی که به تدریج حذف خواهند شد:

بنگاه های مسکن سنتی

آژانس های تاکسی تلفنی غیر هوشمند

آژانس های سنتی مسافرتی فروش بلیط

فروشگاه های خرده فروشی غیر زنجیره ای و غیر برند بوتیکهای متفرقه لباس و کیف و کفش

پلیس راهنمایی و رانندگی در خیابانها

دفاتر خدمات ترجمه، با توجه به رشد سریع نرم افزارهای خبره ترجمه

دفاتر خدمات کپی ، نشر و اسکن

روزنامه های کاغذی، به خصوص آگهی های روزنامه ای

برگزاری دوره های آموزش حضوری و مدارک حرفه ای پیک های موتوری، با آمدن پهبادها تهدید جدی خواهند شد.

مشاغل دلالی، مثل فروش خودرو دست دوم

دفاتر و نمایندگی های فیزیکی بیمهتاریخ : چهارشنبه 14 تیر 1396 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

نکته ای در مورد مسئولیت صدور برات: هر گاه صدوربرات از ناحیه شرکت باشد، شرکت مسئول است مگر اینکه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند که در این صورت خود مدیر، صادر کننده فرض می‌شود و اگر مدیر حق صدور برات بیش از مبلغ معینی نداشته باشد به عنوان مثال حق صدور برات تا ۱۰ میلیون ریال نداشته باشد ولی بیشتر از این میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده میلیون مسئول و مدیر نسبت به مازاد مسئول است.(البته این تحدید مسئولیت در شرکتهای مختلف ، متفاوت است. در شرکت سهامی حتی اگر مدیر بیش از حد مقرر در اساسنامه برات صادر کند باز هم شرکت مسئول پرداخت است.)تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 09:05 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

ثبت نام از فارغ‌ التحصیلان بیکار و اعطای حقوق ماهانه ۳۱۰ هزار تومانی به آن‌ها آغاز شد... وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه «کارورزی» ویژه ثبت نام کارجویان دانش‌آموختگان دانشگاهی برای اشتغال را راه اندازی کرد. در این طرح که با هدف افزایش اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق آموزش مهارت در محیط کار تحت عنوان کارورزی آغاز شده است، هم کارجویان و هم بنگاه‌های متقاضی کارورز می‌توانند ثبت نام کنند. دانش آموختگان بیکار با استناد به ماده ۴ «آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی» برای برخورداری از مزایای این طرح باید دارای شرایط زیر باشند: حداکثر ۲۷ سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی، ۳۰ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی، ۳۳ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و ۳۷ سال برای مقطع تحصیلی دکتری تبصره ۱: در مورد دانش آموختگان دانشگاهی بیکاری که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند طول دوره خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن این بند اضافه می‌شود. تبصره۲ : به حداکثر سن ایثارگران و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی موضوع این بند، ۵ سال اضافه می‌گردد. سپری شدن حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳ سال از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی تبصره ۳ : مدت انجام خدمت سربازی پس از اخذ مدرک دانشگاهی به حداکثر زمان فوق اضافه می ‌شود. عدم سابقه شرکت در دوره کارورزی تبصره ۴ : کارورزانی که ظرف مدت سه ماه از شروع دوره، انصراف کتبی خود را اعلام نمایند، یا بر اساس بند ۴، ۳، ۲ و ۸ ماده ۱۳ دوره کارورزی آنها قطع گردد یکبار از موضوع این بند مستثنی می‌باشند. شایان ذکر است ، دستمزد این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت پرداخت می‌شود که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است. لینک ثبت نام در سامانه کارورزی

ثبت نام از فارغ‌ التحصیلان بیکار و اعطای حقوق ماهانه ۳۱۰ هزار تومانی به آن‌ها آغاز شد... وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه «کارورزی» ویژه ثبت نام کارجویان دانش‌آموختگان دانشگاهی برای اشتغال را راه اندازی کرد. در این طرح که با هدف افزایش اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق آموزش مهارت در محیط کار تحت عنوان کارورزی آغاز شده است، هم کارجویان و هم بنگاه‌های متقاضی کارورز می‌توانند ثبت نام کنند. دانش آموختگان بیکار با استناد به ماده ۴ «آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی» برای برخورداری از مزایای این طرح باید دارای شرایط زیر باشند: حداکثر ۲۷ سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی، ۳۰ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی، ۳۳ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و ۳۷ سال برای مقطع تحصیلی دکتری تبصره ۱: در مورد دانش آموختگان دانشگاهی بیکاری که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند طول دوره خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن این بند اضافه می‌شود. تبصره۲ : به حداکثر سن ایثارگران و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی موضوع این بند، ۵ سال اضافه می‌گردد.

تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 08:52 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

نحوه محاسبه جریمه عدم ارسال لیست و جریمه تاخیر در ارسال لیست ‎بیمه تامین اجتماعی جریمه در تامین اجتماعی به دو گونه است: ۱- جریمه عدم ارسال لیست ۲- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه الف) جریمه عدم ارسال لیست: در صورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر در قانون خودداری نماید، بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان، مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهند بود. در صورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد. ضمنا جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد. در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات و تجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد. ب) جریمه تاخیر در ارسال لیست جریمه تاخیر لیست نیز به میزان ۱۰ درصد و در یک نوبت بر جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود. این وضعیت زمانی روی می دهد که: کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰درصد از کل بدهی(حق بیمه+بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق می گیرد. چنانچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد. در کارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰ درصد جریمه تعلق می گیرد. توجه : چنانچه کارفرما قبل از صدور اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از ۴۰ درصد بخشودگی جرایم برخودار می گردد. مقررات مربوط به جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست سایت تامین اجتماعی و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی که بصورت شفاف چرایم عدم ارسال لیست بیمه را به شرح زیرمشخص نموده است : -مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است. -برای کارفرمایان کارگاههای مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر این مهلت تا آخرین روز دوماه بعد خواهد بود. درصورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هرماه درمهلت تعیین شده کارفرما برحسب قانون جرایم درهرمورد ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود. -جریمه تاخیر ارسال لیست باتوجه به میزان حق بیمه متعلقه و براساس قانون جرائم مصوب ٩/۵/٧٣ مجلس شورای اسلامی محاسبه و جریمه تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه، به میزان ٢% حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و براساس قانون نوسازی صنایع مصوب ٢۶/۵/٨٢، محاسبه و مطالبه خواهد شد. -اگر کارفرما به دلیل تاخیر درپرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن ( همچنین تاخیر یا عدم ارسال لیست ) مشمول جریمه شود واصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا کلاً پرداخت نماید. ازپرداخت ٣٠% جریمه های مربوطه معاف خواهد بود -با صدور برگ لازم الاجرا، معافیت ٣٠% جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن یک بیستم بدهی به عنوان نیم عشر اجرایی به کارگاه تعلق خواهد گرفتتاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 07:52 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

۲۳ ایراد اساسی در قانون کار  کارشناس ارشد بازار کار با بیان اینکه ۲۳ اشکال اساسی در قانون کار ایران احصاء شده است، گفت: ایجاد سامانه ملی قراردادهای کار، اصلاح نظام دستمزدها و احیاء پیمان‌های دسته جمعی از ضروریات امروز اقتصاد است. مسلم خانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت، افزود:دولت ها بر اساس قانون برنامه سوم تا ششم توسعه مکلف بودند که نسبت به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام کنند که تا به امروز انجام نشده است. این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال اظهارداشت: براساس گزارشی که بانک جهانی همه ساله در زمینه محیط کسب و کار کشورها منتشر می کند یکی از مولفه هایی که باعث شده تا این محیط به درستی در ایران شکل نگیرد قوانین بالادستی کار، تامین اجتماعی، گمرک و … است. خانی ادامه داد: در عین حال، گزارشی را نیز سازمان جهانی کار با عنوان چالش های فراروی قانون کار ایران تدوین کرده که در این زمینه ۲۳ چالش احصاء شده است. یکی از این موارد برابری های جنسیتی در تصدی مشاغل است به این نحو که آیا زنان در ایران می توانند رییس جمهور، قاضی و مانند آن شوند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث قراردادهای کار بوده که متاسفانه در ایران هنوز یک سامانه نظام جامع قراردادهای کار نداریم و قانون کار نتوانسته مشاغل دائم و غیردائم را احصاء کند. به عبارتی هنوز مشخص نیست چه مشاغلی در ایران دارای جنبه مستمر و یا غیرمستمر هستند. این مشاور کسب و کار و کارآفرینی تصریح کرد: همچنین از دیگر ایرادهای مهمی که به قانون کار ایران گرفته شده نظام دستمزدها است. در این زمینه چالش های فراوانی وجود دارد و عموم مردم با این مشکل مواجه اند. موضوع مالکیت کارگران در سهام بنگاه ها نیز از دیگر مشکلات قانون کار محسوب می شود. خانی تاکید کرد: علاوه بر موارد یادشده، موضوع کارورزی و آموزش های حین کار در ایران نیز به عنوان یک ضعف مطرح است و ما نتوانستیم ارتباط بین مدرسه و یا دانشگاه ها را با محیط کار فراهم کنیم. این مسائل باعث شده که کارفرمایان از ترس مشکلات تامین اجتماعی، افراد را به کارآموزی نپذیرند. این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال تصریح کرد: پیمان های دسته جمعی و فراهم نشدن شرایط آن در ایران به عنوان یکی دیگر از ضعف های قانون کار مطرح است. این موضوع نشان می دهد که سازمان های کارگری و کارفرمایی تا چه حد می توانند بر سر موضوعات مختلف چانه زنی کرده و به تفاهم برسند. وی ادامه داد: موضوع سه جانبه گرایی نیز در ایران مطرح بوده و سازمان جهانی کار معتقد است در این زمینه سه جانبه گرایی واقعی نداریم و معمولا دولت ها سیاست گذار هستند. به نظر می رسد در زمینه قانون کار نیازمند نگاه سیستمی و جامع هستیم. این مشاور کسب و کار و کارآفرینی گفت: بنابراین اگر صرفا اصلاح قانون کار از سوی مجلس و یا دولت مطرح باشد به جایی نخواهیم رسید. اگر امروز کارفرما به هر دلیلی نخواست با نیروی کار ادامه همکاری بدهد باید نظام بیمه بیکاری و تامین اجتماعی به عنوان پشتوانه نیروی کار وجود داشته باشد. به گفته خانی، امروز اراده واقعی در دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و همچنین اجرای سند کار شایسته وجود ندارد. اگر بر اساس قانون برنامه ششم توسعه پیش برویم احتمالا قانون کار و تامین اجتماعی در طول این برنامه نیز اصلاح نخواهد شد و باید دولت مکلف به ارائه لایحه در این زمینه در یک دوره زمانی نهایتا یکساله باشد. این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال گفت: امروز اصلاح قانون کار نه تنها یک توصیه برای اقتصاد ایران نیست، بلکه یک کار واجب است. موضوع بعدی به شمولیت این قانون مربوط است و در مقاطعی معافیت های نادرستی را اعمال کردیم که باعث شد بخش هایی از نیروی کار کشور از حمایت قانون کار محروم شوند. وی تاکید کرد: به وزارت کار پیشنهاد می کنم سامانه ملی قراردادهای کار را تنظیم کند که تمامی کارگران و کارفرمایان مکلف به ثبت قراردادها در این سامانه باشند که بتوان گزارش گیری انجام داد. موضوع بعدی اینکه نظام پرداخت دستمزدها از دستی به حساب های بانکی برود و تمامی شاغلان بازار کار کشور از طریق نظام بانکی عملیات دریافت و پرداخت را انجام دهند. خانی این مطلب را نیز افزود که سامانه نظام روابط کار ایجاد شود که بتوان انتظار داشت هر نیروی کار در هر نقطه ای از کشور اطلاعات و مشکلات خود را در آن وارد کند. از این طریق می توان نظام مدیریت یکپارچه را برای حل مسائل بازار کار پیاده سازی کرد. https://telegram.me/hesabdaryaran حسابداریاران: ۲۳ ایراد اساسی در قانون کار https://telegram.me/hesabdaryaran کارشناس ارشد بازار کار با بیان اینکه ۲۳ اشکال اساسی در قانون کار ایران احصاء شده است، گفت: ایجاد سامانه ملی قراردادهای کار، اصلاح نظام دستمزدها و احیاء پیمان‌های دسته جمعی از ضروریات امروز اقتصاد است. مسلم خانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت، افزود:دولت ها بر اساس قانون برنامه سوم تا ششم توسعه مکلف بودند که نسبت به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام کنند که تا به امروز انجام نشده است. این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال اظهارداشت: براساس گزارشی که بانک جهانی همه ساله در زمینه محیط کسب و کار کشورها منتشر می کند یکی از مولفه هایی که باعث شده تا این محیط به درستی در ایران شکل نگیرد قوانین بالادستی کار، تامین اجتماعی، گمرک و … است. خانی ادامه داد: در عین حال، گزارشی را نیز سازمان جهانی کار با عنوان چالش های فراروی قانون کار ایران تدوین کرده که در این زمینه ۲۳ چالش احصاء شده است. یکی از این موارد برابری های جنسیتی در تصدی مشاغل است به این نحو که آیا زنان در ایران می توانند رییس جمهور، قاضی و مانند آن شوند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث قراردادهای کار بوده که متاسفانه در ایران هنوز یک سامانه نظام جامع قراردادهای کار نداریم و قانون کار نتوانسته مشاغل دائم و غیردائم را احصاء کند. به عبارتی هنوز مشخص نیست چه مشاغلی در ایران دارای جنبه مستمر و یا غیرمستمر هستند. این مشاور کسب و کار و کارآفرینی تصریح کرد: همچنین از دیگر ایرادهای مهمی که به قانون کار ایران گرفته شده نظام دستمزدها است. در این زمینه چالش های فراوانی وجود دارد و عموم مردم با این مشکل مواجه اند. موضوع مالکیت کارگران در سهام بنگاه ها نیز از دیگر مشکلات قانون کار محسوب می شود. خانی تاکید کرد: علاوه بر موارد یادشده، موضوع کارورزی و آموزش های حین کار در ایران نیز به عنوان یک ضعف مطرح است و ما نتوانستیم ارتباط بین مدرسه و یا دانشگاه ها را با محیط کار فراهم کنیم. این مسائل باعث شده که کارفرمایان از ترس مشکلات تامین اجتماعی، افراد را به کارآموزی نپذیرند. این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال تصریح کرد: پیمان های دسته جمعی و فراهم نشدن شرایط آن در ایران به عنوان یکی دیگر از ضعف های قانون کار مطرح است. این موضوع نشان می دهد که سازمان های کارگری و کارفرمایی تا چه حد می توانند بر سر موضوعات مختلف چانه زنی کرده و به تفاهم برسند. وی ادامه داد: موضوع سه جانبه گرایی نیز در ایران مطرح بوده و سازمان جهانی کار معتقد است در این زمینه سه جانبه گرایی واقعی نداریم و معمولا دولت ها سیاست گذار هستند. به نظر می رسد در زمینه قانون کار نیازمند نگاه سیستمی و جامع هستیم. این مشاور کسب و کار و کارآفرینی گفت: بنابراین اگر صرفا اصلاح قانون کار از سوی مجلس و یا دولت مطرح باشد به جایی نخواهیم رسید. اگر امروز کارفرما به هر دلیلی نخواست با نیروی کار ادامه همکاری بدهد باید نظام بیمه بیکاری و تامین اجتماعی به عنوان پشتوانه نیروی کار وجود داشته باشد. به گفته خانی، امروز اراده واقعی در دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و همچنین اجرای سند کار شایسته وجود ندارد. اگر بر اساس قانون برنامه ششم توسعه پیش برویم احتمالا قانون کار و تامین اجتماعی در طول این برنامه نیز اصلاح نخواهد شد و باید دولت مکلف به ارائه لایحه در این زمینه در یک دوره زمانی نهایتا یکساله باشد. این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال گفت: امروز اصلاح قانون کار نه تنها یک توصیه برای اقتصاد ایران نیست، بلکه یک کار واجب است. موضوع بعدی به شمولیت این قانون مربوط است و در مقاطعی معافیت های نادرستی را اعمال کردیم که باعث شد بخش هایی از نیروی کار کشور از حمایت قانون کار محروم شوند. وی تاکید کرد: به وزارت کار پیشنهاد می کنم سامانه ملی قراردادهای کار را تنظیم کند که تمامی کارگران و کارفرمایان مکلف به ثبت قراردادها در این سامانه باشند که بتوان گزارش گیری انجام داد. موضوع بعدی اینکه نظام پرداخت دستمزدها از دستی به حساب های بانکی برود و تمامی شاغلان بازار کار کشور از طریق نظام بانکی عملیات دریافت و پرداخت را انجام دهند. خانی این مطلب را نیز افزود که سامانه نظام روابط کار ایجاد شود که بتوان انتظار داشت هر نیروی کار در هر نقطه ای از کشور اطلاعات و مشکلات خود را در آن وارد کند. از این طریق می توان نظام مدیریت یکپارچه را برای حل مسائل بازار کار پیاده سازی کرد. تاریخ : دوشنبه 12 تیر 1396 | 07:17 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

انواع مرخصی طبق قانون کار الف : مرخصی بدون حقوق : ماده ۱۶ ق.ک. : مرخصی کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی ویا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند ، در طول مرخصی و به مدت ۲ سال به حال تعلیق در میآید . ماده ۷۲ ق.ک. نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کارپس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد . ب : مرخصی استحقاقی : بدلیل طولانی بودن موضوع و ضیق وقت ، در اینمورد لازم است به مواد ۱۰_۴۳ _۶۴_۶۵_۶۷_۶۸_۶۹_تبصره ماده ۶۹_۷۶_۱۹۰ قانون کار مراجعه فرمائید . پ : مرخصی_تحصیلی : ماده ۱۶ ق.ک. : قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در میآید . تبصره : مرخصی:تحصیلی برای ۲ سال دیگر قابل تمدید است . ث : مرخصی_بارداری : ماده ۷۶ ق.ک. : مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است ، حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . ماده ۷۷ ق.ک. : در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع مینماید . توضیح ضروری : در مورد مرخصی زایمان به توضیحات « بند ج» توجه فرمائید . ج : مرخصی زایمان : ماده ۷۶ ق.ک. : مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است . حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه میشود . تبصره ۱ ماده ۷۶ : پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و اینمدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب میگردد . تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ : به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد . بند ۱ مصوبه ۱۳۹۲/۴/۱۶ هیات وزیران : مدت مرخصی زایمان « یک و دو قلو » زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی ، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین میشود . چ : مرخصی سالیانه : مواد ۶۴ و ۶۵ ق.ک. : در مورد میزان مرخصی کارگران شاغل در کارهای عادی و یا سخت و زیان آور. ح : مرخصی کمتر از یک روز : ماده ۷۰ ق.ک. : مرخصی کمتر از یک روز کار ، جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود . خ : مرخصی ادای فریضه حج واجب : ماده ۶۷ ق.ک. : هر کارگر حق دارد بمنظور ادای فریضه واجب حج در تمام مدت کار خویش ، فقط برای یک نوبت یک ماه ، بعنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید . د : مرخصی صیادان کارکنان حمل و نقل خدمه مستخدمین منازل و... : ماده ۱۹۰ ق.ک. : مدت کار ، تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل ( هوایی، زمینی ، دریائی )، خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد ، در آئین نامه هائیکه توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین میگردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است . ذ : مرخصی در کارهای زنجیره ای و موارد مشابه : تبصره ماده ۶۹ ق.ک. : در مورد کارهای پیوسته ( زنجیره ای )و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا مینماید ، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف ۳ ماه آخر هرسال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید . ۴_ تاریخ_استفاده از مرخصی : صدر ماده ۶۹ ق.ک. : تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود. 5_ بروز اختلاف در استفاده از مرخصی: ذیل ماده ۶۹ ق.ک. : در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل ( در حال حاضر اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) لازم الاجرا است. 6_ مرخصی ذخیره : ماده ۶۶ قانون کار : کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید .

انواع مرخصی طبق قانون کار الف : مرخصی بدون حقوق : ماده ۱۶ ق.ک. : مرخصی کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی ویا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند ، در طول مرخصی و به مدت ۲ سال به حال تعلیق در میآید . ماده ۷۲ ق.ک. نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کارپس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد . ب : مرخصی استحقاقی : بدلیل طولانی بودن موضوع و ضیق وقت ، در اینمورد لازم است به مواد ۱۰_۴۳ _۶۴_۶۵_۶۷_۶۸_۶۹_تبصره ماده ۶۹_۷۶_۱۹۰ قانون کار مراجعه فرمائید . پ : مرخصی_تحصیلی : ماده ۱۶ ق.ک. : قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در میآید . تبصره : مرخصی:تحصیلی برای ۲ سال دیگر قابل تمدید است . ث : مرخصی_بارداری : ماده ۷۶ ق.ک. : مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است ، حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . ماده ۷۷ ق.ک. : در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع مینماید . توضیح ضروری : در مورد مرخصی زایمان به توضیحات « بند ج» توجه فرمائید . ج : مرخصی زایمان : ماده ۷۶ ق.ک. : مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است . حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه میشود . تبصره ۱ ماده ۷۶ : پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و اینمدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب میگردد . تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ : به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد . بند ۱ مصوبه ۱۳۹۲/۴/۱۶ هیات وزیران : مدت مرخصی زایمان « یک و دو قلو » زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی ، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین میشود . چ : مرخصی سالیانه : مواد ۶۴ و ۶۵ ق.ک. : در مورد میزان مرخصی کارگران شاغل در کارهای عادی و یا سخت و زیان آور. ح : مرخصی کمتر از یک روز : ماده ۷۰ ق.ک. : مرخصی کمتر از یک روز کار ، جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود . خ : مرخصی ادای فریضه حج واجب : ماده ۶۷ ق.ک. : هر کارگر حق دارد بمنظور ادای فریضه واجب حج در تمام مدت کار خویش ، فقط برای یک نوبت یک ماه ، بعنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید . د : مرخصی صیادان کارکنان حمل و نقل خدمه مستخدمین منازل و... : ماده ۱۹۰ ق.ک. : مدت کار ، تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل ( هوایی، زمینی ، دریائی )، خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد ، در آئین نامه هائیکه توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین میگردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است . ذ : مرخصی در کارهای زنجیره ای و موارد مشابه : تبصره ماده ۶۹ ق.ک. : در مورد کارهای پیوسته ( زنجیره ای )و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا مینماید ، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف ۳ ماه آخر هرسال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید . ۴_ تاریخ_استفاده از مرخصی : صدر ماده ۶۹ ق.ک. : تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود. 5_ بروز اختلاف در استفاده از مرخصی: ذیل ماده ۶۹ ق.ک. : در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل ( در حال حاضر اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) لازم الاجرا است. 6_ مرخصی ذخیره : ماده ۶۶ قانون کار : کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید .تاریخ : یکشنبه 11 تیر 1396 | 10:17 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
1) برای وصول وجه سفته ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نماییم . سپس 2% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود . به عنوان مثال سفته ای که 100/000/000 ریال است باید 2000/000 ریال تمبر زده شود و فیش واریزی بانک ، به اداره واخواست داده شود .

2) سفته در گوشه سمت چپ خود دارای عدد می باشد و قید شده سفته تا مبلغ فلان مقدار ریال می باشد و بالاترین وجه چاپ شده فعلاً 50/000/000 ریال است بنابراین چنانچه کسی 2/000/000/000 طلب داشته باشد باید 40 برگ سفته را پر کند و همین باعث می شود هنگام واخواست سفته ، زمان تکمیل فرم را 4 برابر کند حال هر چه قدر عدد بالاتر باشد تعداد سفته های مورد نیاز و زمان مورد نیاز برای تکمیل واخواستنامه بیشتر خواهد شد .

3) برای تهیه سفته از جانب بدهکار هم مستلزم صرف هزینه گزاف می باشد زیرا هر چه قدر ارزش سفته بالاتر باشد میزان بیشتری برای خرید سفته باید پرداخت نمود . در حال حاضر هر یک میلیون تومان ارزش سفته مبلغ 500 تومان خریداری می شود .

4) بعد از واخواست سفته بین 40 روز تا دوماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها ( متعهد ) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد .

5) بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که خواسته خواهان است مبلغ 3% تمبر دادرسی باید ابطال شود لذا مثلاً برای 1/500/000/000 ریال سفته باید 45/000/000 ریال تمبر دادرسی ابطال نمود بنابراین 2% بابت واخواست و 3% تمبر دادرسی خودش رقمی گزاف خواهد بود . ( 5% اصل وجه )

6) سفته را نمی توان به غیر از دادگاه در جای دیگری شکایت نمود ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد ولاغیر . دادرسی هم طبق روال امروزه بسیار کند و طولانی پیش می رود .

تاریخ : شنبه 10 تیر 1396 | 01:13 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

طبقه بندی هزینه ها در روش ABC در سیستم ABC ، 4 طبقه فعالیت وجود دارد که هزینه این فعالیتها نیز با توجه به میزان استفاده هر محصول (خدمت) از فعالیتها، به محصولات (خدمات) تخصیص می یابد. 4 طبقه فعالیت عبارتند از: 1) فعالیتهای سطح واحد محصول که با هر بار تولید یک واحد محصول انجام می شود (سوراخ کردن، ماشین کاری هر قطعه). هزینه این نوع فعالیتها بین واحدهایی که فعالیت برای تولید آنها انجام شده است تسهیم می شود. 2) فعالیتهای سطح دسته محصول که با هر بار تولید یک دسته از محصول انجام می شود (آماده سازی ماشین آلات یا سفارش مجموعه ای از قطعات). هزینه های سطح دسته محصول صرف نظر از تعداد واحدهای موجود در هر دسته اغلب ثابت است. 3) فعالیتهای سطح محصول که براساس نیاز پشتیبانی انواع محصولات مختلف اجرا می شود و هزینه های آن ثابت بوده و می توان آنها را به محصولات تخصیص داد. (حفظ مشخصات محصول و انجام تغییرات مهندسی). 4) فعالیتهای سطح کارخانه که فرایند عمومی تولید کارخانه را پشتیبانی می کند. سه طبقه اول با هزینه هایی سر و کار دارد که می توان آنها را مستقیماً به محصولات تخصیص داد. اما طبقه اخیر شامل هزینه هایی است که برای انواع محصولات مشترک است و تنها بر مبنای اختیاری می توان آنها را بین محصولات تسهیم کرد (روشنایی و نظافت کارخانه)تاریخ : شنبه 10 تیر 1396 | 07:48 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

حساب جاری شرکاء چیست حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد. موارد استفاده از حساب جاری شرکاء : حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار می باشد. بدین معنی که یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای دریافتنی و یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای پرداختنی تعریف می گردد. در واقع در بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری شرکت به سهامداران است و بدهکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری سهامداران به شرکت است. این حساب یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت وشرکاء را نشان می دهد. هنگام دریافت پول از سهامدار: (مثال: واریزی توسط آقای x به حساب بانک ملی شرکت) بانک ریالی / بانک ملی جاری شرکاء / آقایx هنگام پرداخت پول به سهامدار: (مثال: پرداخت به آقای x از حساب بانک ملی شرکت)یا همون برداشت شرکا: جاری شرکاء / آقای X بانک ریالی / بانک ملی ثبت های غیر مجاز با حساب جاری شرکاء : از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیتهایی مانند وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها وهمچنین انجام هزینه ها استفاده کرد به عبارت دیگر ثبت های ذیل از طریق جاری شرکاء غیر مجاز می باشد. هزینه ها(بد) جاری شرکاء(بس) خرید(بد) جاری شرکاء(بس) جاری شرکاء (بد) حسابهای دریافتی(بس) حساب پرداختی(بد) جاری شرکاء(بس) تاریخ : پنجشنبه 8 تیر 1396 | 07:35 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:point_left: 15 تیرمهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل بهار به سازمان امورمالیاتی

:point_left:31 تیر مهلت ارسال لیست حقوق خرداد به سازمان امورمالیاتی

:point_left:31 تیرمهلت ارسال اظهارنامه عملکرد1395 اشخاص حقوقی به سازمان امورمالیاتی

:point_left: 31 تیرمهلت ارسال اظهارنامه عملکرد1395 املاک به سازمان امورمالیاتی

:point_left: 31 تیر مهلت اصلاح اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی

:point_left:31 تیر مهلت ارسال لیست حقوق خرداد به سازمان تامین اجتماعی

:point_left:15 مرداد مهلت ارسال صورت معاملات فصلی(موضوع ماده ۱۶۹)فصل بهار 96 به سازمان امورمالیاتی

:point_left: بموجب ماده 137 قانون تجارت : هیات مدیره باید لااقل هر شش ماه یك بار خلاصه صورت دارایی و قروض شركت را تنظیم كرده و به


طبقه بندی: مطالب مفید ، 

تاریخ : چهارشنبه 7 تیر 1396 | 06:30 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

اگر بانکی ورشکست شد، مسئولیت پول مردم با کجاست در نظام های بانكی برای كمك به پیش گیری از قرار گرفتن بانكها و موسسات اعتباری در معرض ورشكستگی و همچنین تضمین بازپرداخت سپرده های مردمی در صورت ورشكستگی و عدم توانایی بانك در پرداخت سپرده ها ساز و کاری در نظر گرفته شده است. این سازوكار دراكثر كشورهای جهان در قالب تشكیل نهادهایی نظیر صندوق،‌ تعاونی و یا آژانس های بیمه و یا ضمانت سپرده شكل گرفته است. صندوق ضمانت سپردهها در سال 1392 بر اساس ماده 95 برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس گرید. صندوق های ضمانت سپرده‌ها با حفاظت از نظام مالی در برابر پدیده هجوم بانکی (Bank Run) اطمینان بخشی از وجود امنیت و قابلیت نقدشوندگی سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد را فراهم می‌آورند. این نهادها از طریق دریافت حق عضویت از بانكها و موسسات اعتباری، خدمات متعددی را به منظور پیشگیری از قرارگرفتن بانكها در معرض ورشكستگی،ضمانت و بازپرداخت سپردهها تا سقفی مشخص در صورت ورشكستگی بانك ارائه می دهند. پ.ن ۱ : بر اساس قانون، کلیه موسسات اعتباری و بانک هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند، ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپرده هستند. در حال حاضر ۳۶ بانک و موسسه اعتباری عضو صندوق هستند. پ.ن ۲ : نکته مهم اینکه براساس مصوبه شماره 6754/ت 52224 مورخ 1394/5/27 و مصوبه 53999/ت156909 مورخ 1395/12/10 هیات وزیران سقف تضمین سپردههای هر سپرده گذار در هر بانک و موسسه اعتباری عضو یک میلیارد ریال معادل صد میلیون تومان تعیین شده است. ✍️ کامین خیریان https://t.me/hesabdarimaliتاریخ : دوشنبه 5 تیر 1396 | 07:44 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

انگیزه های حسابدار شدن در آمریکا

چندی پیش در یک کلیپ تبلیغی برای یکی از آموزشگاه های حسابداری در آمریکا با چند نفر از دانشجویان حسابداری مصاحبه ای انجام شد و انگیزه آن ها برای تحصیل در این رشته پرسیده  می شدکه برآیند آن ها به ترتیب زیر  است.

10 دلیل برای حسابدار شدن از دید دانشجویان آمریکایی

 شماره 10- امنیت شغلی:
کار فرماها واقعاً به حسابدارها نیازمند هستند، بسیاری از شرکت ها در هر زمینه کاری اقدام به انجام مصاحبه برای جذب حسابدار هستند.

شماره 9 – درآمد بالا:
حسابداری در کشوری مانند آمریکا شغلی با درآمد بالا محسوب می شود.

 شماره 8 – داشتن یک شغل جهانی:
کار یک حسابدار محدود به کشور خاصی نیست و در هر نقطه ای از جهان  که باشید می توانید بر طبق استانداردهای موجود کار خود را انجام دهید. برای مثال یک حسابدار در یک شرکت آمریکایی به راحتی می تواند در شعبه های مختلف آن شرکت در مناطق مختلف دنیا از جمله ایتالیا، اسپانیا، آلمان و ... مشغول به کار شود.
حسابداری هیچگاه خسته کننده نیست. همیشه یک مسئله جدید و یک مراجعه کننده جدید وجود دارد که شما را در یک مسیر جدید قرار دهد." – کریس دولیتل

شماره 7 – شما در محیط کار خود محصور نیستید و باید بیرون رفته و کارهای مربوط به خود را انجام دهید.

▪️ شماره 6- راحت تر شدن انجام امور مالیاتی
کارهای مالیاتی بسیار استرس زا هستند اما زمانی که شما بر امور مالیاتی مسلط باشید می توانید هر روز بدون استرس کارهای مالیاتی خود را انجام دهید.

شماره 5 – امکان " دور کاری" و بودن در میان خانواده
توضیح اینکه حسابدارها می توانند بسیاری از کارهای خود را خارج از محیط شرکت،  در منازل خود انجام دهند. به این نوع روش کار "دورکاری" virtual working می گویند.
چندی است که در ایران نیز برای کاهش هزینه های دولتی و ادارت سعی بر آن است که از این سیستم در ادارات استفاده شود.

شماره 4 – کلاس های کم جمعیت دانشگاهی
کلاس ها به گونه ای است که تمامی استادها اسم کوچک  دانشجویانشان  را می دانند.

شماره 3- گذراندن واحدهی اضافی ومتنوع

شماره 2- هیجان انگیز بودن
انجام کارهای پیچیده، امور مالیاتی و محاسباتی همواره جذاب و هیجان انگیز هستند.

شماره 1 – ما می توانیم با مدرک حسابداری هر کاری که می خواهیم را داشته باشیم، اما هیچ کس بدون مدرک حسابداری نمی تواند یک حسابدار شود.
تاریخ : دوشنبه 5 تیر 1396 | 07:40 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

گروه اول
گروه دوم
گروه سوم

بر اساس حجم فعالیت :

گروه اول:
مجموع مبلغ فروش کالاو خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تاتاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد ،
هرکدام بیشتر از مبلغ 30/000/000/000 ریال باشد.

گروه دوم:
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل ازکسرمعافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی ومتمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دیماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد ،
هرکدام بیشتر از 10/000/000/000 و تا 30/000/000/000 ریال باشد.

گروه سوم:
مودیانی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند ، جز گروه سوم محسوب می شوند.

نکته : در مواردی که صرفا ارایه خدمات باشد ، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد

براساس نوع فعالیت :

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت یادشده از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند .

۱ . دارندگان کارت بازرگانی ( وارد کنندگان و صادر کنندگان )
۲ . صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط
۳ . صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
۴ . صاحبان بیمارستانها ، زایشگاه ها ، کلینیک های تخصصی
۵ . صاحبان مشاغل صرافی
۶ . فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط


تکالیف قانونی صاحبان مشاغل

مشمولین 《گروه اول 》آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اشخاص حقوقی

- این گروه از صاحبان مشاغل مکلف به نگهداری 《دفاتر روزنامه و کل》 یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی ( مکانیزه - الکترونیکی ) متکی به اسناد و مدارک می باشند .

مشمولین 《گروه دوم 》آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

- این گروه از صاحبان مشاغل مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدهاو اسناد خرید کالا ، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را 《ماهانه》 به شرح فرم ابلاغی بر اساس آن تنظیم نمایند .

مشمولین گروه سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

- این گروه از صاحبان مشاغل مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه《سالانه》 خود را به شرح فرم ابلاغی تنظیم نمایند .طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : جمعه 2 تیر 1396 | 05:07 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تعداد کل صفحات : 19 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات