ضایعات محصول

:small_blue_diamond: به واحدهایی گفته می شود که با استاندارد تولید محصول مطابقت نداشته و از عملیات (فرایند) تولید کنار گذاشته یا به ارزش قراضه فروخته می شوند.

:small_blue_diamond: ضایعات محصول ممکن است دور ریخته شوند و یا بعنوان بخشی از مواد اولیه تولید همان محصول یا سایر محصولات مورد استفاده قرار گیرند.

:small_blue_diamond: آن مقدار/تعداد از ضایعات محصول که انتظار می رود در شرایط عادی و موثر تولید بوجود آیند و قابل کنترل نیستند،ضایعات عادی محصول محسوب می شوند.

:small_blue_diamond: به آن مقدار/تعداد از ضایعات محصول که بیش از مقدار/تعداد ضایعات عادی محصول است،ضایعات غیر عادی محصول گفته می شود. زیرا انتظار وقوع آنها وجود نداشته و قابل کنترل می باشند.

:small_blue_diamond: از بابت قیمت تمام شده ضایعات عادی محصول، ثبت حسابداری انجام نمی شود. زیرا قیمت تمام شده ضایعات عادی محصول پس از کسر ارزش قراضه آنها، بین واحدهای سالم(تکمیل شده و در جریان ساخت) تسهیم می شود.این تسهیم می تواند از طریق در نظر نگرفتن تعداد ضایعات عادی محصول در محاسبات مقداری تولید(تسهیم نامریی) و یا از طریق محاسبه قیمت تمام شده ضایعات عادی محصول و سپس تسهیم آن بین واحدهای سالم، صورت گیرد.

:small_blue_diamond: قیمت تمام شده ضایعات غیر عادی محصول پس از کسر ارزش قراضه آنها،به حساب زیان ناشی از ضایعات غیر عادی محصول منظور می شود.

برچسب ها: ضایعات محصول،  

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:53 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
زایدات

:small_blue_diamond: به آنها ضایعات مواد اولیه،دور ریز و یا دم قیچی(در مورد بقایای برش ورقهای آهنی) نیز گفته می شود.

:small_blue_diamond: اینگونه ضایعات در نتیجه پردازش مواد اولیه جهت تولید محصول بوجود می آیند و مجددا جهت همان مقصود قابل استفاده نیستند. مانند:قطعات نامنظم باقی مانده در تولید میز و صندلی و یا بقایای برش ورقهای آهنی .

:small_blue_diamond: قیمت تمام شده ضایعات مواد اولیه بخشی از بهای مواد اولیه مستقیم در ساخت محصول بوده و به صورت جداگانه شناسایی نمی شود.

:large_blue_circle:ارزش فروش ضایعات مواد اولیه :
1- در روش هزینه یابی نرمال(استفاده از نرخ از پیش تعیین شده سربار) و در صورتیکه ارزش فروش ضایعات مواد اولیه در محاسبه نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه لحاظ شده باشد، خالص درآمد حاصل از فروش ضایعات مواد به بستانکار سربار کارخانه منظور می شود.
2- در غیر اینصورت،خالص درآمد حاصل از فروش ضایعات مواد به بستانکار موجودی در جریان ساخت (کاهش در مواد اولیه مستقیم) منظور می گردد.
3- در صورت کم اهمیت بودن به حساب سایر درآمدهای عملیاتی نیز می توان منظور نمود.

:large_blue_circle: افت:
:small_blue_diamond: نوعی ضایعات مواد اولیه است که در اثر آبرفتگی،تبخیر و یا نشتی بوجود می آید و معمولا غیر قابل اجتناب و عادی بوده و بصورت جداگانه شناسایی نمی شود.


تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:52 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
طرح جامع مالیاتی

:book: نحوه کنترل و راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی در طرح جامع مالیاتی

:point_left:
برچسب ها: طرح جامع مالیاتی،  

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:52 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
برگ متمم تشخیص مالیات چیست

:small_blue_diamond:مطابق با ماده 157 ق.م.م مرورزمان مالیاتی 5 سال است.
سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا 5 سال قبل از تاریخ جاری رو در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد. حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مور نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس شواهد جدید اقدام نماید.
رجوع به ماده 157 و 227 ق. م. م
:small_blue_diamond:در قانون مالیات بر ارزش افزوده مرور زمان وجود ندارد، لیکن براساس ماده ۳۴ مودیان مالیاتی تکلیف دارند تا ده سال مدارک را نگهداری و درصورت درخواست ماموران مالیاتی به انها ارایه نماید.

برچسب ها: برگ متمم تشخیص مالیات،  

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:49 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
ریسک و انواع

:point_left:
برچسب ها: انواع ریسک،  

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:48 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
فین تک چیست

فین‌تک یا فناوری‌های مالی معادل Financial technology یا FinTech صنعتی در فضای اقتصادی است و به کمپانی‌هایی اشاره دارد که با کاربرد تکنولوژی تلاش می‌کنند خدمات مالی را کارآمدتر کنند. شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌های مالی عموما استارت‌آپ‌هایی هستند که تلاش می‌کنند خودشان را در سیستم‌های مالی جا بیندازند و شرکت‌های سنتی را به چالش بکشند. اساسا این رویکرد که شرکت‌های فین‌تک زیرمجموعه بانک‌ها یا شرکت‌های فناوری باشند با روح فین‌تک در تضاد است و اگر تصو2ر کنیم می‌توان خدمات فین‌تک را درون همان کمپانی‌های سنتی ارائه کرد راه خطا را در پیش گرفته‌ایم.

برچسب ها: فین تک،  

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:48 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
*مدیریت دانش*:snowman:

دلایل اساسی عدم موفقیت مدیریت دانش ، در انواع مؤسسات ، عبارتند از :

۱- فقدان یادگیری سازمانی ، به‌دلیل ارتباطات ضعیف میان کارکنان

۲- عدم موفقیت در به‌ کارگیری مطلوب مدیریت دانش ، در تمامی فعالیت‌های روزانه

۳- عدم تخصیص زمان مناسب به ‌منظور یادگیری چگونگی بهره‌گیری مطلوب از ، مدیریت دانش و درک پیچیدگی‌های آن

۴- فقدان آموزش کارکنان

۵- برداشت نادرست کارکنان در زمینه مزایای کَمّی ناشی از مدیریت دانش

برچسب ها: مدیریت دانش،  

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:47 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تولید ناخالص داخلی چیست
کلمهGDP که مخفف gross domestic product تولید ناخالص داخلی

شاید جمله هایی اینچنینی شنیده باشید که « GDP کم شده » و برعکس ممکن است آن افزایش یافته یاشد. در یک جمله بخواهیم بگویم: در ایران جمع مقدار سودی که ایرانی‌ به دست می‌‌آورد.

با مثل زدنِ یک پاکت چیپس می‌خواهم به طور خیلی‌ ساده توضیح بدهیم:
شما در یک سوپری یک پاکت چیپس به قیمت ۳۰۰۰ تومان می خرید.
سوپر مارکت چیپس را از کارخانه‌‌ ۲۵۰۰ تومان می خرد.
کارخانه‌‌ سیب‌زمینی را از مزرعه ۱۰۰۰ تومان می خرد.
مزرعه محصول اولیه را از فروشنده ۵۰۰تومان می خرد.
فروشنده بذر سیب زمینی را ازخارج از کشور به قیمت ۲۰۰تومن می خرد.
حالا جمع این عددها: ۳۰۰۰-۲۵۰۰+۲۵۰۰-۱۰۰۰+۱۰۰۰-۵۰۰+۵۰۰-۲۰۰=۲۸۰۰
جمع این عدد یعنی ۲۸۰۰ تومان همان تولید ناخالص داخلی یا جمع سود کشور می شود.
حالا اگر ۱میلیون پاکت فروخته شود GDP کل کشور ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می شود.


برچسب ها: تولید ناخالص داخلی،  

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:46 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
صرف ریسک

:green_book:در علوم مالی به بهره اضافی و بهایی که بابت ریسک از سوی سرمایه‌گذاران، با در نظر گرفتن میزان ریسک اوراق بهادار و درجه ریسک پذیری سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود، صرف ریسک می‌گویند. به بیان ساده میزانی است که سرمایه‌گذار بابت ریسک به نرخ سود سرمایه‌ای مورد انتظار خود می‌افزاید. تفاوت بازده دارایی از بازده بدون ریسک را، صرف ریسک می‌نامند.

:orange_book:ریسک مالی گونه‌ای ریسک است، که در اثر افزایش بدهی در شرکت، به سهام‌داران تحمیل می‌شود.ریسک اضافی ناشی از استفاده و به‌کارگیری بدهی در شرکت، که تحت عنوان اهرم مالی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. هر قدر شرکت، وام بیش‌تری بگیرد (اوراق قرضه بیش‌تری منتشر کند)، حاشیه سود خالص شرکت، کم‌تر خواهد شد و ریسک سهام عادی آن بیش‌تر می‌شود.


برچسب ها: صرف ریسک،  

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:43 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
اجزای اصلی سیستم های حسابداری :

:black_square_button:سیستمهای اطلاعات حسابداری از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است :

:black_small_square:۱- كاركنان:
کاربران سیستمهای اطلاعات حسابداری،
:white_small_square:۲- روشها و دستورالعملها:
فرایندهای جمع‌آوری، مدیریت و ذخیره‌سازی داده‌های مالی،

:black_small_square:۳- داده‌ها:
داده‌های مرتبط با سازمان و فرایندهای کسب‌وکار آن،
:white_small_square:۴- نرم‌افزار:
برنامه‌ای نرم‌افزاری جهت پردازش داده‌ها،

:black_small_square:۵- زیرساخت فناوری اطلاعات:
سیستمها و شبکه‌های کامپیوتری که امكان می‌دهد تا سیستم اطلاعات حسابداری در اختیار افراد مرتبط قرار گیرد، و
:white_small_square:۶- کنترلهای داخلی و اقدامات امنیتی:
مسائل امنیتی درون سیستم جهت حفاظت از داده‌ها.

برچسب ها: سیستم حسابداری،  

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:42 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
طبقه بندی حسابها

به طور کلی ، حسابهای مختلفی را که در یک موسسه ، ممکن است مورد استفاده قرار گیرد ، می توان به پنج گروه تقسیم نمود :

:one:گروه حسابهای دارائی از قبیل : وجوه نقد ، حسابهای دریافتنی ، اسناد دریافتنی ، موجودی کالا و …

:two:گروه حسابهای بدهی از قبیل : حسابهای پرداختنی ، اسناد پرداختنی ، حقوق پرداختنی ، وام و …

:three:گروه حسابهای مربوط به حقوق صاحبان سرمایه از قبیل : حساب سرمایه و حساب برداشت

:four:گروه حسابهای درآمد از قبیل : درآمد حاصل از فروش کالا و یا خدمات ، درآمد اجاره و …

:five:گروه حسابهای هزینه از قبیل : هزینه حقوق ، هزینه آگهی ، هزینه اجاره و ….

البته حسابهای مختلف یک موسسه را از طرق زیر نیز می توان طبقه بندی نمود :

:white_square_button:طبقه بندی حسابها به حسابهای حقیقی و اسمی

حسابهای حقیقی شامل حسابهای دارایی ، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه می باشد . حسابهای اسمی ، شامل حسابهای درآمد و هزینه است که در تهیه صورت سود و زیان مورد استفاده قرار می گیرد در نتیجه می تواند ، به عنوان حسابهای فرعی حقوق صاحبان سرمایه به حساب آید .

:black_square_button:طبقه بندی حسابها به حسابهای دائمی و موقتی

حسابهای دائمی که مانده آنها از یک دوره مالی به دوره مالی بعد انتقال می یابد مانند حسابهای دارایی ، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه و حسابهای موقتی که در پایان دوره مالی بسته میشوند مانند حسابهای درآمد و هزینه .

:white_square_button:طبقه بندی حسابها به حسابهای حقیقی ، شخصی و اسمی

حسابهای دارایی ( به استثنای حسابهای دریافتنی ) . حسابهای شخصی شامل حسابهای دریافتنی ، حسابهای پرداختنی و حساب سرمایه و حسابهای اسمی که همان حسابهای موقتی و مربوط به حسابهای درآمد و هزینه می باشند .

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:41 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
طبقه بندی هزینه ها

:point_left:بر اساس قابلیت رهگیری به محصول:
هزینه های مستقیم
هزینه های غیر مستقیم

:point_left:بر اساس ارتباط با محصول:
هزینه های محصول
هزینه های دوره

:point_left:بر اساس ارتباط با تولید:
هزینه های تولیدی
هزینه های غیر تولیدی

:point_left:بر اساس عناصر تشکیل دهنده محصول:
هزینه های مواد مستقیم
هزینه های دستمزد مستقیم
هزینه های سربار

:point_left:بر اساس گرایش (رفتار) هزینه :
هزینه های متغیر
هزینه های ثابت
هزینه های مختلط
هزینه های نیمه متغیر
هزینه های نیمه ثابت

:point_left:بر اساس قابلیت کنترل(مسئولیت پذیری):
هزینه های قابل کنترل
هزینه های غیر قابل کنترل

:point_left:بر اساس ارتباط با حوزه عملکرد:
هزینه های تولید
هزینه های فروش و بازاریابی
هزینه های عمومی و اداری
هزینه های تحقیق و توسعه
هزینه های تأمین مالی

:point_left:بر اساس ارتباط با برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری مدیریت :
هزینه های مربوط
هزینه های نامربوط
هزینه های تفاضلی
هزینه های فرصت از دست رفته
هزینه های ریخته

:point_left:بر اساس دوره های انتفاع:
هزینه های جاری
هزینه های سرمایه ای

:point_left:بر اساس ارتباط با کل یا واحد محصولات:
هزینه های کل
هزینه های واحد
برچسب ها: هزینه ها،  

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:30 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

یک مهندس و یک مدیر مالی در یک مسافرت طولانى هوائى کنار یکدیگر در هواپیما

نشسته بودند. مهندس رو به مدیر مالی کرد و گفت: مایلى با همدیگر بازى کنیم؟ مدیر که

میخواست استراحت کند محترمانه عذر خواست و رویش را به طرف پنجره برگرداند و پتو را

روىخودش کشید. مهندس دوباره گفت: بازى سرگرمکنندهاى است. من از شما یک سوال

میپرسم و اگر شما جوابش را نمیدانستید ۵ دلار به من بدهید. بعد شما از من یک سوال میکنید

واگر من جوابش را نمیدانستم من ۵ دلار به شما میدهم. مدیر مالی مجدداً معذرت خواست و

چشمهایش را روى هم گذاشت تا خوابش ببرد.

این بار، مهندس پیشنهاد دیگرى داد. گفت:

خوب، اگر شما سوال مرا جواب ندادید ۵ دلار بدهید ولى اگر من نتوانستم سوال شما را جواب

دهم ٥٠ دلار به شما میدهم. این پیشنهاد چرت مدیر مالی را راضی کرد و رضایت داد که با مهندس

بازى کند. مهندس نخستین سوال را مطرح کرد: «فاصله زمین تا ماه چقدر است؟»

مدیر مالی بدون اینکه کلمهاى بر زبان آورد دست در جیبش کرد و ۵ دلار به مهندس داد. حالا

نوبت خودش بود. مدیر مالی گفت: «آن چیست که وقتى از تپه بالا میرود ۳ پا دارد و وقتى پائین

میآید۴ پا؟» مهندس نگاه تعجب آمیزى کرد و سپس به سراغ کامپیوتر قابل حملش رفت و

تمام اطلاعات موجود در آن را مورد جستجو قرار داد. آنگاه از طریق مودم بیسیم کامپیوترش به

اینترنت وصل شد و اطلاعات موجود در کتابخانه کنگره آمریکا را هم جستجو کرد. باز هم چیز بدرد

بخورى پیدا نکرد. سپس براى تمام همکارانش پست الکترونیک فرستاد و سوال را با آنها در میان

گذاشت و با یکى دو نفر هم گپ (chat) زد ولى آنها هم نتوانستند کمکى کنند. بالاخره بعد از ۳

ساعت، مدیر مالی را از خواب بیدار کرد و ٥٠ دلار به او داد. مدیر مالی مودبانه ٥٠ دلار را گرفت و

رویش را برگرداند تا دوباره بخوابد.

مهندس بعد از کمى مکث، او را تکان داد و گفت:

«خوب، جواب سوالت چه بود؟» مدیر مالی دوباره بدون اینکه کلمه اى بر زبان آورد دست در جیبش

کرد و ۵ دلار به مهندس داد و رویش را برگرداند و خوابید ...

تاریخ : شنبه 18 دی 1395 | 05:43 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی:

:arrow_left:۱- کنترل اینکه ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش ، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد

:arrow_left:۲- کنترل اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است

:arrow_left:۳- کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده

:arrow_left:۴- کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور

:arrow_left:۵- کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و…

:arrow_left:۶- کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چکهای بانکی شرکت یا فیشهای واریزی یا صورتحسابهای بانکی

برچسب ها: فاکتور صوری،  

تاریخ : چهارشنبه 15 دی 1395 | 01:34 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
اونس طلا چیست؟
:bulb:

:red_circle:اونس (oz) واحد اندازه گیری طلا ( و فلزات گران بها ) می باشد ، Oz علامت اختصاری مورد استفاده برای انس بوده و هر اونس طلا معادل 31/10 گرم طلا می باشد.

:small_red_triangle_down:واحد اونس معمولا در کشورهای غربی مورد استفاده قرار می گیرد.

:small_red_triangle_down:اونس معمولی در سیستم بین‌المللی اوزان برابر با یک‌شانزدهم پوند یا ۴۰۰ ارزن است.
همچنین برای اندازه‌گیری وزن فلزات گرانبها یعنی؛ طلا، نقره، پلاتین و پالادیم از اونس بین‌المللی تروا استفاده می گردد که معادل ۳۱٫۱۰۳۴۷۶۸ گرم می باشد ، این اونس فقط برای اندازه‌گیری فلزات گران‌بها کاربرد دارد و وزن شمش‌ها و سکه‌های طلا و دیگر فلزات گران‌بها و همینطور قیمت آن‌ها معمولاً با اونس تروا ( که یک واحد باستانی است )بیان می‌شود.

:small_red_triangle_down:اصطلاح یک اونس طلا به معنی طلایی یک‌تکه یا ساچمه با وزن یک اونس تروا و با خلوص ۹۹٫۹۹ درصد (۲۴ عیار) است.
:small_red_triangle_down:نرخ انس عمدتا برای طلا فروشان و سرمایه گذاران کاربرد دارد .

تاریخ : سه شنبه 14 دی 1395 | 08:42 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تعداد کل صفحات : 19 ::      ...   3   4   5   6   7   8   9   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.