توافق با اداره امور مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.
بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.

نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.

شورای عالی مالیاتی

هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.

هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر

این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.
لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1396 | 11:03 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

گروه اول
گروه دوم
گروه سوم

بر اساس حجم فعالیت :

گروه اول:
مجموع مبلغ فروش کالاو خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تاتاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد ،
هرکدام بیشتر از مبلغ 30/000/000/000 ریال باشد.

گروه دوم:
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل ازکسرمعافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی ومتمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دیماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد ،
هرکدام بیشتر از 10/000/000/000 و تا 30/000/000/000 ریال باشد.

گروه سوم:
مودیانی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند ، جز گروه سوم محسوب می شوند.

نکته : در مواردی که صرفا ارایه خدمات باشد ، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد

براساس نوع فعالیت :

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت یادشده از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند .

۱ . دارندگان کارت بازرگانی ( وارد کنندگان و صادر کنندگان )
۲ . صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط
۳ . صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
۴ . صاحبان بیمارستانها ، زایشگاه ها ، کلینیک های تخصصی
۵ . صاحبان مشاغل صرافی
۶ . فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط


تکالیف قانونی صاحبان مشاغل

مشمولین 《گروه اول 》آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اشخاص حقوقی

- این گروه از صاحبان مشاغل مکلف به نگهداری 《دفاتر روزنامه و کل》 یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی ( مکانیزه - الکترونیکی ) متکی به اسناد و مدارک می باشند .

مشمولین 《گروه دوم 》آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

- این گروه از صاحبان مشاغل مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدهاو اسناد خرید کالا ، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را 《ماهانه》 به شرح فرم ابلاغی بر اساس آن تنظیم نمایند .

مشمولین گروه سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

- این گروه از صاحبان مشاغل مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه《سالانه》 خود را به شرح فرم ابلاغی تنظیم نمایند .طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : جمعه 2 تیر 1396 | 05:07 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
سند ثبت مالیات عملکرد
:large_blue_circle: در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،م یبایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

:small_blue_diamond: ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:

سود و زیان جاری *** بدهکار
ذخیره مالیات بر درآمد *** بستانکار

:small_blue_diamond: بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات :

ذخیره مالیات بردرآمد *** بدهکار
مالیات پرداختنی *** بستانکار

:small_blue_diamond: هنگام پرداخت مالیات قطعی :

مالیات پرداختنی *** بدهکار
بانک *** بستانکار

:small_blue_diamond: حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :

مالیات پرداختنی *** بدهکار
سود و زیان انباشته *** بدهکار
بانک *** بستانکار

:small_blue_diamond: حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :

ذخیره مالیات بر درآمد *** بدهکار
سود و زیان انباشته ***بستانکار


طبقه بندی: مالیات، 
برچسب ها: مالیات عملکرد،  

تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 01:54 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
منابع قانونی برای معافیت های مالیاتی

:one:معافیت مالیاتی در مناطق آزاد: ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372

:two:معافیت مالیاتی خدمات و صادرات غیر‌نفتی: بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه

:three:معافیت مالیاتی پارك‌های فناوری: ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه

:four:معافیت مالیاتی شركت‌های دانش بنیان: قانون حمایت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و... سال 1389

:five:معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی: جزو «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390، بند 39 قانون بودجه سال 1391، بند 48 قانون بودجه سال 1392، ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی مصوب سال 1391 تا 24/ 6/ 1396

:six:معافیت جدید ماده 132 ق.م.م: ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب اردیبهشت 1394

:seven:حذف ماده 138 و اضافه كردن ماده 138 مكرر: مواد 30 و 31 قانون رفع موانع تولید و... مصوب 1394

:eight:تغییرات مرتبط با افزایش مدت معافیت شركت‌های واقع در مناطق كمتر توسعه یافته به 20 سال و افزایش نرخ معافیت ماده 138 از 50درصد به 65درصد: ماده 158 قانون برنامه پنجم توسعه

:nine:معافیت VAT آب و برق و گاز در شركت‌های میانی: قوانین بودجه سنوات 1391 الی 1393 و برای سال 1394 به بعد بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب اسفند 1393طبقه بندی: مالیات، 
برچسب ها: معافیت مالیاتی،  

تاریخ : دوشنبه 15 آذر 1395 | 11:09 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
هزینه های قابل قبول ۴ شرط عمومی دارند

۱_ دارای مدارک و اسناد مثبته در حد متعارف باشد

۲_ در راستای عملیات شرکت باشد

۳_ یه سری از هزینها دارای سقف و نصاب است مثل هزینه اموزشی شرکت یا هزینه ماموریت شرکت

۴_ پرداخت مبالغ بالای ۵ میلیون تومن از طریق سیستم بانکی انجام شود
شرایط اختصاصی و نام هزینه دقیقا با ماده۱۴۸ همخوانی داشته باشد


نکته :

برخی از هزینه ها بر اساس اصلاحیه و برخی از طریق رای دیوان قابل قبول شناخته شده است
اولی مثل ذخیره گارانتی

دومی مثل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری و..طبقه بندی: مالیات، 
برچسب ها: هزینه، قابل قبول،  

تاریخ : دوشنبه 10 آبان 1395 | 01:35 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
:
چه کسانی مشمول مالیات هستند ؟

:one: کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

:two: هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

:three: هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

:four: هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

:five: هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : چهارشنبه 24 شهریور 1395 | 12:14 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:large_blue_circle:کالاهای معاف:

:one:محصولات کشاورزی فراوری نشده

:two:دام و طیور زنده،آبزیان،زنبورعسل و نوغان(کرم ابریشم)

:three:انواع کود،سم،بذر و نهال

:four:آرد خبازی،گوشت،قند،شکر،برنج،حبوبات و سویا،شیر،پنیر،روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان

:five:کتاب،مطبوعات،دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ،تحریر ومطبوعات

:six:اموال غیر منقول(زمین،ساختمان و..)

:seven:انواع دارو،لوازم مصرفی درمانی

:eight:فرش دستباف

:nine:خوراک دام و طیور

:keycap_ten:رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه

:one::one:اقلام با مصارف صرفا دفاعی و امنیتی

:red_circle:خدمات:

:one:خدمات درمانی(انسان،حیوان وگیاهی)وخدمات توان بخشی و حمایتی

:two:انواع خدمات پژوهشی و آموزشی

:three:خدمات بانکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس

:four:خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای،ریلی،هوایی و دریایی

:five:خدمات مشمول مالیات بر درامد حقوق،موضوع قانون مالیاتهای مستقیمطبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : دوشنبه 8 شهریور 1395 | 09:42 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
اظهار نامه اصلاحی :

 به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد”

بنابراین به منظور وحدت رویه اجرائی مقرر می گردد:
۱- با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه، هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود.

۲- چنانچه مؤدی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد، در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر، ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مؤدی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۲۶ قانون مذکور قابل قبول خواهد بود.طبقه بندی: مالیات، 
برچسب ها: اظهار نامه اصلاحی،  

تاریخ : جمعه 15 مرداد 1395 | 08:13 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

 ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم / 

 عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰% مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود .

 عدم تسلیم اظهارنامه توسط سایر مودیان مالیاتی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مالیات متعلق خواهد بود .

در اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا می باشد برابر ماده ۱۹۲ اصلاحی جریمه مذکور برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ۳۰% مالیات متعلق و برای سایر مودیان ۱۰% مالیات متعلق ( کلاً غیر قابل بخشش ) تصویب شده است

طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : جمعه 8 مرداد 1395 | 09:28 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

مالیات بر ارث

تعریف مالیات: وجوهی كه دولت برای تامین هزینه‌های خود از اشخاص اخذ می‌نماید مالیات نامیده می‌شود مانند مالیات برارث - حق تمبر - مالیات بردرآمد املاك - مالیات بر درآمد حقوق - مالیات بر درآمد مشاغل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی - مالیات بر درآمد اتفاقی
مالیات بر ارث : مالیاتی است كه در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی‌ مانده متوفی طبق قانون تعلق می‌گیرد. نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

شرح

۳۵%

۱۵%

۵%

تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۴۵%

۲۵%

۱۵%

تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال نسبت به مازاد

۵۵%

۳۵%

۲۵%

تا مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد

۶۵%

۴۵%

۳۵%

نسبت به مازاد۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

 


از سهم‌الارث هریك از وراث طبقه اول سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به عنوان معافیت كسر و مازاد به شرح مذكور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذكور برای هریك از وراث طبقه اول كه كمتر از ۲۰ سال سن داشته یا محجور یا معلول از كار افتاده باشد مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.  

تعریف حق تمبر: نوعى مالیات مستقیم است كه از طریق الصاق تمبر از مؤدی گرفته می‌شود.
مثال: از هر برگ چك كه از طرف بانك ها چاپ و به مصرف‌کنندگان ارائه می شود، مبلغ ۲۰۰ ریال حق تمبر اخذ می‌گردد. از كارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی, راهنمایی و متوسطه مبلغ ۱۰۰۰ ریال به عنوان حق تمبر اخذ می‌شود.
طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : جمعه 7 خرداد 1395 | 08:56 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
مهارت تکمیل اظهارنامه های مالیاتی برای حسابداران درحال حاضر یک مزیت رقابتی با ارزش و فرصتی درآمدزا محسوب می شود.پس برای یادگیری این مهم فیلم آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی را از لینک زیر دریافت کنید. 
اظهارنامه مالیاتیطبقه بندی: مالیات، 
برچسب ها: اظهارنامه، تکمیل، عملکرد،  

تاریخ : شنبه 11 اردیبهشت 1395 | 03:19 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
‌ترتیب اعتراض و حل اختلاف مالیاتی


1- مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید.
در ابتدا جهت تسریع نمودن رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اگر اداره مالیاتی مربوطه اسناد و مدارك را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد آن را تعدیل می‌نماید.
لذا در صورتی كه موجبات رضایت مؤدی فراهم گردد ظهر برگ تشخیص به امضای مؤدی و مسئول مربوطه می رسد که اختلاف موجود بین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل و فصل گردیده و پرونده مختومه می‌شود و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود.
 در غیر این صورت، پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد

2- هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی:

هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشكیل خواهد شد

رای هیات با اکثریت آرائ قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه مودی ظرف 20 (بیست) روز از تاریخ ابلاغ رای به وی، بطور کتبی اعتراض نماید که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال خواهد شد

3- هیئت حل اختلاف تجدید نظر:

رسیدگی در هیئت‌ها اصولا به صورت حضوری است و مؤدی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می‌توانند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. وقت جلسه بایستی به آنان ابلاغ گردد و تاریخ ابلاغ و روز جلسه نباید كمتر از ده روز باشد. لیكن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیئت نخواهد بود
رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست، در این حالت حوزه مالیاتی می‌تواند بلافاصله پس از دریافت رای نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.

4- شورای عالی مالیاتی:

مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل كافی به شورای عالی مالیاتی شكایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست كنند. (به شرط تامین وثیقه کافی نسبت به مبلغ مالیات)

5- هیئت موضوع ماده 251 مكرر ق.م.م:

در مورد مالیات‌های قطعی كه در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارك و دلایل كافی از طرف مؤدی شكایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اكثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

6- دیوان عدالت اداری:

دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات كمیسیون‌های حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی یا كمیسیون مقرر در ماده 251 مكرر را داردطبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395 | 06:58 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
قوانین جدید مالیاتی سال 1395

1- این قانون جدید از ابتدای سال 95 اجرائی خواهد شد.
 
2- در قانون جدید ماده 95 که مودیان را به سه گروه الف و ب و ج تقسیم میکرد تغییر کرده و این تقسیم بندی حذف شده است. بنابراین کلیه مودیان ملزم به داشتن دفاتر قانونی و سیستمهای حسابداری وفق قانون تجارت شده اند.

3- در ادامه ماده 96 که تقسیم بندی مشاغل را معین می نمود بطور کامل حذف شده است.

4- در ماده 97 ملاک پرداخت  مالیات اظهار نامه مودی قرار گرفته است. در صورت عدم ارائه دفاتر ، نظام محاسبه علی الراس برچیده شده و بجای آن بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی که کلیه فعالیتها، دارائیها و عملکرد حسابهای بانکی و غیره مودیان  در آن ثبت میگردد، مالیات مطالبه خواهد شد.

5- در ادارات سازمان امور مالیاتی که این نظام جامع راه اندازی نشده است به مدت سه سال ، سازمان مالیاتی کشور بر اساس قانون قبلی عمل خواهد کرد.

6- ماده 98-152-153-154و 158و 271 که چگونگی محاسبه بروش علی الراس را توضیح میداند ، حذف گردیده اند.

7- بر اساس ماده 100 فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی از انتهای تیرماه به انتهای خرداد ماه انتقال یافته است.

8- ماده 104 در مورد اخذ مالیات تکلیفی بصورت علی الحساب حذف شده است
 
9- و خبر خوشحال کننده و خوب ماده 131 تغییر کرده است.
تا میزان 50 میلیون تومان 15%
از 50 تا 100 میلیون تومان 20%
از 100 میلیون به بالا 25%
که نسبت به قانون قبل هم محدوده ها افزایش چشمگیری یافته و هم نرخ مالیات کاهش یافته است.
تبصره ماده 131
به ازای هر 10% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، 1 تا حداکثر 5 درصد از نرخهای مزبور کاسته میشود.
 
10- ماده مهم : بر اساس تبصره 3 ماده 147 پرداختهای بیش از 5 میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود تا بعنوان هزینه های قابل قبول امکان ثبت در دفاتر را داشته باشند

11- در بند 18 ماده 148 جریمه های بانکی نیز بعنوان هزینه قابل قبول محاسبه خواهند شد.
در ماده 149 روش محاسبه استهلاکات عوض شده است.

12- بر اساس ماده 169 همه افراد حقیقی و حقوقی ملزم به صدور فاکتور و ثبت شماره اقتصادی خود و طرف معامله و ارائه فهرست معاملات خود به سازمان مالیاتی کشور هستند.

13- بر اساس تبصره 2 ماده 169 در صورتیکه طرف معامله مصرف کننده نهائی باشد (مانند داروخانه ها) درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نیست اما داروخانه ها به ثبت معاملات درسیستمهای رایانه ای ملزم هستند. معادل 10% از مالیات ابرازی در صورت ثبت عملیات در رایانه و رعایت آئین نامه های اجرائی آن در دو سال اول بخشوده و در صورت عدم ثبت فروش در رایانه به میزان 2% از فروش جریمه خواهند شد.

14- بر اساس ماده 169 مکرر تمامی موسسات دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ملزم هستند کلیه اطلاعاتی که به نحوی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات کمک میکند و سبب تکمیل اطلاعات سامانه جامع مالیاتی میشود را در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار دهند.
طبقه بندی: مالیات، 
برچسب ها: قوانین مالیاتی سال 95،  

تاریخ : جمعه 13 فروردین 1395 | 09:30 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
انواع مالیاتهای تکلیفی :

مالیاتهای تکلیفی مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب اسفند66 واصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:

1- ماده53،تبصره9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

2- مواد85و86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

3- ماده102 (مالیات تکلیفی مضاربه)

4- ماده103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

5- ماده104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)

6- ماده107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)

7- ماده109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

8- ماده116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

9- ماده118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)

10- ماده123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

11- ماده143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)
طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : جمعه 4 دی 1394 | 02:04 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

 
طبقه بندی: حقوق و دستمزد،  مالیات، 

تاریخ : پنجشنبه 26 آذر 1394 | 01:14 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات