حسابداران ایران منبعی از سوالات و آموزش های کاربردی برای دانشجویان و هنرجویان رشته حسابداری http://www.hesabdars.ir 2020-11-27T03:19:31+01:00 text/html 2020-11-17T06:24:16+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند دیوار کوب زیبای رخ و طاووس http://www.hesabdars.ir/post/401 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://statics.basalam.com/public/users/jZjZY/2011/PUIvTaminI0DK2wDOTcgMRuOXbw7osrTrml5tqdW.jpeg_256X256X70.jpeg" alt="دیوارکوب"> <div><br></div><div><br></div><div><a href="https://basalam.com/programmer0313/product/750895?rank=1" target="_blank" title="دیوارکوب رخ طاووس"><font size="7">خرید اینترنتی</font></a></div><div><br></div><div><a href="https://basalam.com/programmer0313/product/750895/invite/y0m01" target="_blank" title="دیوارکوب رخ طاووس"><font size="7">تخفیف</font>&nbsp;</a></div> text/html 2019-11-12T04:30:16+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم http://www.hesabdars.ir/post/400 <br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-4" title="small_blue_diamond" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 612px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_4.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap; background-position: -72px -108px;">:small_blue_diamond:</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> ماده ۱۹۰؛ تبصره ۱- مؤدیانی كه به تكالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده‌اند در موارد مذكور در مادة (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. </span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-4" title="small_blue_diamond" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 612px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_4.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap; background-position: -72px -108px;">:small_blue_diamond:</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> همچنین، در صورتی كه این‌گونه مؤدیان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.</span> text/html 2019-08-29T01:18:36+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند پیش‌نیازهای ورود به بازار کار حسابداری http://www.hesabdars.ir/post/399 <h2 style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-family: kara, Tahoma; font-weight: 400; color: rgb(35, 31, 32); text-rendering: optimizelegibility; line-height: 1.4; font-size: 1.42857rem; text-align: right;">پیش‌نیازهای ورود به بازار کار حسابداری</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 12pt;">اگر می‌خواهید شانس بیشتری را برای ورود به بازار حسابداری داشته باشید و یا به صورت حرفه‌ای کار کنید و درآمد بیشتری به دست آورید، باید مهارت و پیش‌نیازهایی را فرا گیرید.</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 12pt;">هفت مهارت که باید یک حسابدار به صورت حرفه‌ای قبل از ورود به بازار کار داشته باشد، عبارتند از:</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 12pt;">۱٫ داشتن دانش و تجربه در زمینه استانداردها و اصول پایه رشته حسابداری (کارآموزی، یکی از بهترین شیوه‌های کسب تجربه است)،</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 12pt;">۲٫ آشنایی با نرمافزارهای ICDL و اینترنت،</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 12pt;">۳٫ اکسل یکی از مهمترین ابزارهایی است که یک حسابدار باید با آن آشنا باشد،</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 12pt;">۴٫ تسلط به قوانین مالیاتی،</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 12pt;">۵٫ تسلط به قوانین تأمین اجتماعی و قوانین کار،</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 12pt;">۶٫ ایجاد رزومه و مستندسازی،</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 12pt;">۷٫ مهارت‌های ارتباطی.</span></p> text/html 2018-08-01T09:02:56+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند پروژه اکسل حقوق و دستمزد طبق قوانین سال 1397 فرمول بندی شده http://www.hesabdars.ir/post/397 <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; line-height: 1.9em; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">روژه اکسل حقوق و دستمزد طبق قوانین سال 1397 فرمول بندی شده</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; line-height: 1.9em; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, Geneva, sans-serif;">با استفاده از این فایل اکسل به راحتی می توانید تمام محاسبات حقوق و دستمزد از جمله مالیات و بیمه را به راحتی و به صورت خودکار داشته باشید.<br><div style="text-align: center;"><a href="http://perojeh.sellfile.ir/prod-1956688-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%88+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF+%D8%B7%D8%A8%D9%82+%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84+1397+%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%87.html" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/589/1764305/download.gif" alt="اکسل حقوق و دستمزد"></a></div></p> text/html 2018-03-03T06:23:17+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند صورتحساب فروش موردقبول دارایی http://www.hesabdars.ir/post/396 <span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">صورتحساب فروش موردقبول دارایی چند نوع است ؟</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> صورتحساب نوع اول :این صورتحساب باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب موردتاریخ وحداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی فروشنده وخریداربا ذکرمشخصات کالا یا خدمات مقدار ومبلغ ان باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> صورتحساب نوع دوم :صرفا درموارداستفاده ازسامانه صندوق فروش صادر میشودوباید دارای شماره سریال ماشینی تاریخ وحداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی فروشنده با ذکرمشخصات کالا یا خدمات مقدارومبلغ ان باشد. </span> text/html 2018-02-19T07:18:59+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند حسابداری جاری شرکاء http://www.hesabdars.ir/post/395 <br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">1. حساب جاری شرکاء چیست؟</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">2️⃣ موارد استفاده از حساب جاری شرکاء</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار می باشد. بدین معنی که یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای دریافتنی و یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای پرداختنی تعریف می گردد.در واقع در بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری شرکت به سهامداران است و بدهکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری سهامداران به شرکت است.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">این حساب یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت وشرکاء را نشان می دهد.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">چند نمونه از اسناد حسابداری:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">هنگام دریافت پول از سهامدار (مثال: واریزی توسط آقای مرادی به حساب بانک ملی شرکت)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> بانک ریالی / بانک ملی *</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> جاری شرکاء / آقای مرادی *</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">هنگام پرداخت پول به سهامدار (مثال: پرداخت به آقای مرادی از حساب بانک ملی شرکت)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> جاری شرکاء / آقای مرادی *</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> بانک ریالی / بانک ملی *</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">3️⃣ ثبت های غیر مجاز با حساب جاری شرکاء</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیتهایی مانند وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها وهمچنین انجام هزینه ها استفاده کرد به عبارت دیگر ثبت های ذیل از طریق جاری شرکاء غیر مجاز می باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> هزینه ها *</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> جاری شرکاء *</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> خرید *</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> جاری شرکاء *</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> جاری شرکاء *</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> حسابهای دریافتی *</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> حساب پرداختی *</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> جاری شرکاء *</span> text/html 2018-02-05T06:48:43+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند ثبت حسابداری صندوق http://www.hesabdars.ir/post/394 <span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">ثبت حسابداری صندوق</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-4" title="diamonds" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 612px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_4.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap; background-position: -144px -90px;">:diamonds:</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> از آنجا که حساب صندوق جزء دارایی هاست افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود .</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">افزایش در سمت راست معادله اساسی حسابداری( دارایی ها) بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود.افزایش در سمت چپ معادله اساسی حسابداری( بدهی ها و سرمایه) بستانکار و کاهش آن بدهکار می شود.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-4" title="o" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 612px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_4.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap; background-position: -72px -72px;">:o:</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه کنید:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" title="mega" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 594px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_2.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap; background-position: -198px -18px;">:mega:</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> مثال 1 : موسسه آریا در تاریخ 1388/2/1 مبلغ 480.000 ریال به صورت قرض از موسسه توانا دریافت کرد .ثبت این رویداد در دفتر روزنامه موسسه آریا و موسسه توانا به صورت زیر است:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">تاریخ شرح بدهکار بستانکار</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">88/2/1 صندوق 480.000</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> حسابهای پرداختنی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> بابت دریافت قرض از موسسه توانا 480.000</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">همانطور که ملاحظه می شود با توجه به اینکه موسسه آریا وجه نقد دریافت کرده است حساب صندوق در موسسه آریا افزایش یافته است؛ لذا بدهکار شده است.همچنین با توجه به اینکه موسسه توانا وجه نقد پرداخت کرده حساب صندوق در موسسه توانا کاهش یافته لذا بستانکار شده است.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-4" title="o" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 612px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_4.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap; background-position: -72px -72px;">:o:</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> کنترل مانده واقعی صندوق با دفاتر و ثبت مغایرات مربوطه</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">با توجه به اینکه ممکن است دریافت ها و پرداخت های متعدد توسط صندوقدار به اضافه یا کسر دریافت منجر گردد؛ لازم است به طور مرتب مانده وجه نقد موجود در صندوق یا مانده حساب صندوق در دفتر کل مقایسه شود تا هرگونه اضافه یا کسر صندوق کشف گردد و مورد بررسی قرار گیرد.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">در بسیاری از موسسات مبالغی را هر ماه به صندوقداران به عنوان فوق العاده کسر صندوق پرداخت می کنند و به این ترتیب کسور جزئی صندوق که معمولا ناشی از عدم دریافت پول خرد است به عهده صندوق دار خواهد بود. اما با وجود این موسساتی نیز هستند که کسری یا اضافات صندوق را در حسابی به نام حساب (کسور و اضافات صندوق) ثبت می کنند.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">زمانی که در صندوق کسری ایجاد شود حساب کسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی که صندوق با اضافه موجه شود حساب کسور و اضافات صندوق بستانکار می شود.برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" title="mega" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 594px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_2.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap; background-position: -198px -18px;">:mega:</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> مثال 2:جمع فروش های نقدی فروشگاه کورش در تاریخ 1388/7/25 مبلغ 4.867.500 ریال و وجه نقد وصول شده در آن روز 4.866.000 ریال است. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامه فروشگاه کورش.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">تاریخ شرح بدهکار بستانکار</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">88/7/25 صندوق 4,866.000</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> کسور و اضافات صندوق 1,500</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> فروش 4,867.500</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> بابت فروش کالا </span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" title="mega" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 594px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_2.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap; background-position: -198px -18px;">:mega:</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> مثال 3: جمع فروش های نقدی فروشگاه کورش در تاریخ 1388/7/26 مبلغ 3.977.400 ریال و وجه نقد وصول شده در آن روز 3.979.000 ریال است. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامه فروشگاه کورش:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">تاریخ شرح بدهکار بستانکار</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">88/7/26 صندوق 3,979.000</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> کسور و اضافات صندوق 1,600</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> فروش 3,977.400</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> بابت فروش کالا </span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">هرگاه حساب کسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای مانده بدهکار باشد یک هزینه تلقی می شود و چنانچه دارای مانده بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته شوند.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">زمانی که در صندوق کسری ایجاد شود؛ حساب کسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی که صندوق با اضافه مواجه شود حساب کسور و اضافات صندوق بستانکار می شود.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">هرگاه حساب کسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای مانده بدهکار باشد یک هزینه تلقی می شود و چنانچه دارای مانده بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته شود.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> text/html 2018-01-22T15:14:00+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند ملی کردن بانکداری http://www.hesabdars.ir/post/393 <p>ملی کردن بانکداری </p> <p>خلق پول نوعی رانت (امتیاز ویژه) است و از جهت رانت بودن باید به مصارف عمومی و اولویت‌های ملی رسیده و سودجویی شخصی از محل آن صورت نپذیرد. گرچه بدیهی است هر فرد یا نهاد چه بانک و غیربانک محق‌اند که از موجودی پیشینی پول خود در چارچوب قانون در جهت بیشینه سازی سود شخصی خود بهره گیرند، اما اتکا به خلق پول در تعقیب منافع شخصی چیزی جز خصوصی کردن یک حق عمومی و آشکارترین نوع رانت خواری نیست. لذا حق خلق پول زمانی ملی شده است که هر واحد پول جدیدی که به سیستم وارد شده و بر حجم پایه پولی یا نقدینگی اضافه میکند، صرف اهداف و فعالیت‌هایی شود که ذی نفع آن عموم مردم هستند. </p> <p>اینکه ساز و کار تحقق این مقصود و حاکم شدن این رویه چگونه باشد، فارغ از نگاه‌های ساده شده به نقش دولت و بخش خصوصی موضوعی مهم و مستلزم طراحی دقیق و عزم ملی برای بازپس‌گیری این حق عمومی است. </p> <p>به عنوان مثال آیا بانک قدرت خلق پول داشته باشد یا تمام خلق پول جدید توسط بانک مرکزی(حاکمیت) صورت پذیرد؛ یا اینکه عاملیت این فرآیند (نحوه عملگری بانک‌ها) از حیث تصدی دولت یا بخش خصوصی و ترکیب دولت-بازار چگونه باشد، پرسش‌های اساسی است که می بایست با پذیرش این حق عمومی به عنوان پیش فرض مورد مداقه قرار گیرد </p> text/html 2018-01-04T04:42:22+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی http://www.hesabdars.ir/post/392 <div><font face="Mihan-Koodak" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="5"><span style="white-space: pre-wrap;">((*</span><span class="emoji emoji-spritesheet-2" title="book" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 594px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_2.png&quot;); white-space: pre-wrap; background-position: -504px -54px;">:book:</span><span style="white-space: pre-wrap;">*تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی*</span><span class="emoji emoji-spritesheet-2" title="book" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 594px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_2.png&quot;); white-space: pre-wrap; background-position: -504px -54px;">:book:</span><span style="white-space: pre-wrap;">*))</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="point_left" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); white-space: pre-wrap; background-position: -162px -72px;">:point_left:</span><span style="white-space: pre-wrap;">هر سه ماه یکبار فهرست معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م تکمیل و در موعد مقرر قانونی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلان داشته ارسال گردد</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="point_left" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); white-space: pre-wrap; background-position: -162px -72px;">:point_left:</span><span style="white-space: pre-wrap;">اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده مربوط به هر دوره ( فصل ) تکمیل و در وقت مقرر - ۱۵ روز پس از پایان فصل - تسلیم و مالیات و عوارض متعلقه ابرازی پرداخت گردد</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="point_left" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); white-space: pre-wrap; background-position: -162px -72px;">:point_left:</span><span style="white-space: pre-wrap;">فهرست مالیات بر حقوق کارکنان برای هر ماه تنظیم و در موعد مقرر ( حداکثر تا پایان ماه بعد ) ارسال و همزمان مالیات متعلقه واریز گردد</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="point_left" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); white-space: pre-wrap; background-position: -162px -72px;">:point_left:</span><span style="white-space: pre-wrap;">اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سالانه خود ، موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تنظیم و از طریق سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ، تسلیم و مالیات ابرازی متعلقه نیز پرداخت گردد</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="point_left" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); white-space: pre-wrap; background-position: -162px -72px;">:point_left:</span><span style="white-space: pre-wrap;">در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک جهت رسیدگی به هر یک از تکالیف فوق ، دفا‌تر قانونی ( که طی سال مالی برابر اسناد حسابداری تنظیمیِ متکی به مدارک حساب تحریر شده است ) و اسناد و مدارک موردنیاز به گروه رسیدگی مالیاتی مربوط ارایه شود</span></font><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"></div> text/html 2017-12-22T05:38:00+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند چک برگشتی در آمریکا http://www.hesabdars.ir/post/390 <p>در آمریکا با چک برگشتی چه می‌کنند؟؟ </p> <p> در آمریکا وقتی چک برگشت می خورد، اولین کار بانک جریمه کردن 2 طرف است! یعنی هم بدهکار و هم طلبکار را جریمه می کنند. </p> <p> منطق جریمه کردن طلبکار این است که می گویند نباید از فردی که امکان پرداخت مبلغ چک را نداشته، چک می گرفتی! اول باید بررسی می کردی که این طرف می تواند چنین مبلغی را پرداخت کند یا خیر، بعد از او چک می گرفتی! </p> <p> توضیح: متاسفانه در کشور ما، مسئولین نادان بانک ها هیچ حقی برای شخص گیرنده چک برای دانستن سابقه عملکرد مالی صادرکننده چک قائل نیستند و همین عامل موجب افزایش بی اعتمادی در فضای کسب و کار شده است. به عبارتی خود بانکی ها مانع بررسی عملکرد مالی صادرکننده چک شده اند. </p> <p><br> </p> text/html 2017-10-19T04:43:01+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند شادروان دکتر حسابی http://www.hesabdars.ir/post/388 <font face="Mihan-Koodak" size="5"><span style="white-space: pre-wrap;">شادروان دکتر حسابی</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-4" title="white_check_mark" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 612px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_4.png&quot;); white-space: pre-wrap; background-position: -558px -36px;">:white_check_mark:</span><span style="white-space: pre-wrap;">یک روز از پدرم پرسیدم فرق بین عشق و ازدواج چیست؟ </span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">روز بعد او کتابی قدیمی آورد و به من گفت این برای توست. با تعجب گفتم : اما این کتاب خیلی با ارزش است، تشکر کردم و در حالیکه خیلی ذوق داشتم تصمیم گرفتم کتاب را جایی دنج بگذارم تا سر فرصت بخوانم، چند روز بعد پدرم روزنامه ای را آورد، نگاهی به آن انداختم و بنظرم جالب آمد که پدرم گفت این روزنامه مال تو نیست، برای شخص دیگریست و موقتا میتوانی آن را داشته باشی، من هم با عجله شروع به خواندنش کردم که مبادا فرصت را از دست بدهم، در همین گیر و دار پدرم لبخندی زد و گفت : حالا فهمیدی فرق عشق و ازدواج به چیست؟ در عشق میکوشی تا تمام محبت و احساست را صرف شخصی کنی که شاید سهم تو نباشد اما ازدواج کتاب با ارزشیست که به خیال اینکه همیشه فرصت خواندنش هست به حال خود رهایش میکنی</span></font> text/html 2017-10-18T07:52:00+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند تنوع بخشی http://www.hesabdars.ir/post/387 <p>تنوع‌بخشی </p> <p>♦️ تنوع‌بخشی (Diversification) یک اصطلاح مالی که است و به کنشی از سرمایه‌گذاران گفته می‌شود که با خرید سبد سهام دارایی‌هایی که همبستگی پایینی دارند، خطرپذیری را کاهش می‌دهند. در سبدهای سهام به‌اندازهٔ کافی بزرگ، خطر بازگشت سرمایه تنها به خطر دارایی‌های جداگانه وابسته نیست بلکه از هم‌وردایی خطرها تأثیر می‌پذیرد. </p> <p>♦️ زمانی که تنوع‌بخشی و کاهش خطرپذیری از به دلیل هزینه‌هایی که در پی دارد برای هر یک از سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد، این کار به واسطهٔ شرکت‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد. در این روش سرمایه‌گذار در یک صندوق مشترک سرمایه‌گذاری می‌کند و این صندوق مشترک سرمایه‌های جذب‌کرده‌اش را در سهام شرکت‌های متنوعی سرمایه‌گذاری می‌کند تا خطرپذیری‌اش کاهش یابد. این در حالی است که انجام این کار برای سرمایه‌گذارانی که سرمایهٔ کمی دارند دشوار خواهد بود چراکه آن‌ها سرمایهٔ کافی برای خرید سهام شمار زیادی از شرکت‌ها را ندارند. </p> text/html 2017-10-15T05:45:00+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند تعداد سهامداران بورس http://www.hesabdars.ir/post/386 <p> تعداد سهامداران بورس </p> <p> سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، آخرین آمار مربوط به تعداد کدهای سهامداران حقیقی ثبت شده را تا تاریخ سوم مردادماه منتشر کرد. تعداد سهامداران حقیقی بورس براساس کدهای فعال به دومیلیون و ۴۴۱ هزار و ۳۳۵ رسید. براساس آمار منتشره از سوی سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، تعداد کدهای حقیقی دارای سهام دومیلیون و ۸۸۸ هزار و ۱۸۹ است. </p> <p> text/html 2017-10-11T09:21:00+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند سپر مالیاتی بدهی http://www.hesabdars.ir/post/385 <p>سپر مالیاتی بدهی (Debt tax shield) </p> <p> سپر مالیاتی بدهی عبارت است از این واقعیت که هزینه‌های بدهی مالیات‌کاه (کم کننده مالیات) است. یعنی، قبل‌از پرداخت مالیات از سود، هزینه‌های بهره کم می‌شود. بنابراین، به‌دلیل وجود هزینه‌های بهره، مالیات کمتر پرداخت می‌شود. سپر مالیاتی بهره وام تنها راه کاهش بار مالیاتی شرکت نیست. وجود سپرهای مالیاتی غیربدهی راه دیگر (و احتمالاً سهل‌تر) برای کاهش مالیات بر درآمد شرکت می‌باشد. درواقع سپرهای مالیاتی غیربدهی متعددی وجود دارد، مانند استهلاک نزولی و معافیت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش مالیات به‌واسطه استهلاک نزولی و معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری، جایگزینی برای منافع مالیاتی حاصل از استقراض است. بنابراین، بنگاه‌های دارای سپر مالیاتی غیربدهی بزرگ‌تر، بدهی کمتری را در ساختار سرمایه خود به‌کار می‌گیرند. در ایران، فعالیت در مناطق محروم و نیز اشتغال به صادرات و امور هنری سپر مالیاتی دارد. </p> text/html 2017-10-07T10:30:12+01:00 www.hesabdars.ir هنرمند اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک http://www.hesabdars.ir/post/384 <div><br></div><div><span class="emoji emoji-spritesheet-4" title="large_blue_circle" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 612px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_4.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap; background-position: -558px -90px;">:large_blue_circle:</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">۱- کلیه ی وجوه نقد منعکس در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است.(هدف اثبات وجوه )</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">۲- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود ؟ بوده (هدف اثبات مالکیت)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">۳- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه متکی به اسناد ومدارک مثبته و برطبق استانداردهای حسابداری منعکس گردیده باشد .(هدف ارزشیابی و کامل بودن)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">۴- مبالغ مندرج در ترازنامه به نحو صحیح و طبقه بندی و افشاء شده است .(هدف اثبات افشاء وارائه)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span class="emoji emoji-spritesheet-4" title="small_blue_diamond" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 612px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_4.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap; background-position: -72px -108px;">:small_blue_diamond:</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"> نکته:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">حسابرسان در رسیدگی به حساب موجودی نقد وبانک و همچنین در سایردارایی ها می بایست توجه داشته باشند که نمی بایست دارایی ها بیش از واقع در حسابها و صورتهای مالی نشان داده شود و از آنجایی که ؟ ذاتی موجودی نقد بانک بیشتراز سایر دارایی ها می باشد لذا از حساسیت خاصی در رسیدگی ها برخوردار است.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">حسابرسان برای رسیدن به اهداف فوق الذکر حساب موجودی نقد و بانک را می بایست طبق برنامه ی حسابرسی موجودی نقد وبانک به مرحله ی اجرا در آورند تا ادعاهای مدیریت به شرح فوق را اثبات نمایند.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"></div>